امر به معروف درخانواده ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ - ۸۰۷ بازدید

باسلام چگونه زنهای فامیل رابه حجاب امرکنیم که درآنها تاثیرداشته باشد؟ اگرکسی بگوید:( این بی حجابی عمدی نیست ومن همین طورازکودکی بزرگ شده ام )چگونه وباچه روشی دراونفوذکرده تابتوانیم اورابه حجاب کامل مقیدکنیم؟

بدحجابی عمدی وغیر عمدی آثار سوءخودرا برفرد وجامعه می گذارد.انسان مسلمان باید عادتهای خودرا باشرع تطبیق دهد وهرکدام برخلاف بود تغییر دهد،انتظارات ازهرفرد درهرسنی متفاوت است کودک اگر اشتباه کند به حساب کودکی می گذارند ولی خطای بزرگترها را کسی نمی پذیرد اگر بنابود درجا بزنیم وافزایش دانش وتحصیل وتربیت درمااثر نگذارد ،پس تحصیل وتربیت چه خاصیتی دارد؟همانگونه که برنامه زندگی ما درنوجوانی وجوانی ومیانسالی تغییر پیدا می کندوهرروز نقشه جدید وطرح نو درکار وفعالیت روزانه مان داریم برای دین واخلاق هم باید رو به پیش باشیم با عادتهای بد باید مبارزه کرد وعادت ورویه خوب جای ان گذاشت.درغیر این صورت ما مسؤل عواقب بدکارهای خود وفرزندانمان خواهیم بود وباید درنزد خدا وند پاسخگو باشیم.

نظرات

میهمان
در رابطه با دوست بی نماز چه کنیم؟
پرسمان
سلام علیکم، لازم است اورا امر به معروف ونهی از منکر کنیدواز تاثیر نماز در دنیا واخرت انسان وعواقب بد درترک ان را برای ایشان بگوییدالبته در مسأله امر به معروف و نهی از منکر شایسته است با هر کسی به زبان خاصی سخن گفته شود و چه بسا لازم است برخی را به طور غیر مستقیم و از طریق برخی وسایط ارشاد نمود و دراین موارد بهتر است ابتدا امتیازات و خوبیهای افراد به آنان گوشزد شودو سپس تدریجا به بیان ایرادات وارد بر آنها پرداخته شودو حتی الامکان باید به افراد تفهیم نمود که آنچه به ایشان تذکر داده می شود از سر خیرخواهی و مفید به حال خود آنها است.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید