اقتدا به مأموم بعد ازجماعت ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۲۹۰۶ بازدید

باسلام. آیا اقتدا کردن به مأموم درحال نماز،بعد از اتمام نماز جماعت امام صحیح است؟

در زمانی که نماز ماموم فرادا شده است اگر اقتدا کنید مانعی ندارد .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید