اعتکاف بیماران ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۴۲۹ بازدید

آیا کسى که روزه برایش ضرر دارد مى تواند جهت درک ثواب اعتکاف معتکف شود؟

همه مراجع: خیر، نمى تواند معتکف شود و ثواب اعتکاف را درک نمى کند.[ دفتر: همه مراجع.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.