ازدواج با دختر فامیل ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۱۰۱ بازدید

جوانى ۲۰ساله ام که به یکى از دخترهاى فامیل علاقه مند شده ام اطرافیان نه در مخالفت و نه در موافقت با احساس من کارى نمى کنند اما با رفتارهاى تعصب آمیز با من برخورد مى کنند ما ۲ نفر یکدیگر را فقط چند ماه یکبار در روابط خانوادگى مى بینیم و رابطه دیگرى نداریم به دلایل مذکور خودم موضوع را با ایشان در میان گذاشتم که جواب نامعلومى گرفتم براى وضعیت من چه پیشنهادى مى کنید؟

براى حل این مشکل توجه شما را به چند نکته مهم جلب مى کنیم سپس راهکارهایى را براى حل مشکل بیان مى کنیم. نکته اول: ازدواج یکى از مهم ترین و سرنوشت سازترین مسائل در گستره زندگى انسان است و طبیعى است که اگر این امر مهم با در نظر گرفتن همه جوانب آن و بر اساس تحقیق، آگاهى و شناخت لازم و با رعایت کردن نکات مهمى که در انتخاب همسر باید مدّ نظر قرار گیرد، انجام شود باعث خوشبختى و سعادت انسان در زندگى مى گردد و اگر این مسئله از روى احساسات انجام گیرد پى آمدهاى ناگوار و جبران ناپذیرى خواهد داشت، لذا در ازدواج باید دقت کافى بشود.
نکته دوم: ازدواج فقط پیوند دو فرد با یکدیگر نیست بلکه پیوند دو خانواده است بنابراین وقتى 2 نفر مى خواهند با یکدیگر ازدواج کنند باید از جهات گوناگونى تناسب و همتاى یکدیگر باشند تا تعادل بین آن دو و خانواده آنها برقرار شود در غیر این صورت مشکلات فراوانى را در پى خواهد داشت.
نکته سوم: در ازدواج نباید قبل از انتخاب، عاشق و دلباخته کسى شد (نه پسر نسبت به دختر و نه دختر نسبت به پسر) البته علاقه در حدّى که انگیزه اى شود براى انتخاب اشکالى ندارد بلکه لازم است اما اگر این علاقه تبدیل به عشق شد مشکلات زیادى را دارد از جمله این که عشق هاى اینچنین که جنبه احساسى دارد علاوه بر این که پایدار نیست موجب مى شود که فرد مورد نظر را به خوبى نتوانیم ارزیابى کنیم و جنبه هاى مثبت و منفى او را شناسایى نماییم چنین عشق هایى مى تواند به طور کلى قدرت انتخاب را از انسان سلب کند بنابراین علاقه هاى اولیه را باید مهار کرد اگر بعد از تحقیقات لازم انسان به این نتیجه رسید که مورد مناسب است آن گاه علاقه ها را تقویت کرد ولى اگر فقط ظاهر او چشم انسان را گرفته اما سایر شرایط ندارد و حتى اعضاء خانواده نیز موافق نیستند. در این صورت باید آن علاقه هاى خام اولیه را نیز از صفحه دل زدود زیرا دلیلى ندارد به فردى که همسر آینده ما نیست عشق بورزیم و علاقه او را در دل خود جاى دهیم.
سعى کنید در زندگى جوانى مسئولیت پذیر و خوش برخورد باشید و به رفتارهاى دینى مانند نماز و روزه پاى بند باشید با داشتن این امتیازات به ویژه در میان جوانان فامیل و خانواده ها مورد توجه قرار مى گیرید به طورى که حتى اگر شما هم اقدام نکنید دیگران پیشنهاد مى دهند.
ناگفته نماند که در روابط فامیلى اگر نگاه ها دختر و پسر و یا ابراز علاقه به صورت پنهان و نیمه پنهان انجام گیرد موجب بى اعتمادى و گاه اختلاف مى شود، به ویژه براى دختر این گونه ناهنجارى ها مشکل زاتر است. بهترین حالت همان است که خوبى هاى پسر و دختر به گونه اى باشد که حتى خانواده ها کمک کنند ازدواج با خوشى انجام گیرد.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید