اجازه شوهر ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۴۵۷ بازدید

آیا زن براى رفتن به اعتکاف، نیاز به اجازه شوهر دارد و اگر بدون اجازه برود، آیا اعتکافش صحیح است؟

امام: زن باید با اجازه شوهرش به اعتکاف برود و اگر اجازه ندهد - چنانچه باعث تضییع حق (زناشویى) او شود - بنابر احتیاط واجب اعتکافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، اعتکافش صحیح است[ امام، تحریرالوسیله، ج 1، مشروط الاعتکاف، السادس و استفتاآت، ج 3، حقوق زوجیت، س 16.].
آیات عظام بهجت و تبریزى: زن باید با اجازه شوهرش به اعتکاف برود و اگر اجازه ندهد - چنانچه باعث تضییع حق (زناشویى) او شود - اعتکافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باطل است[ بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، م 18 ؛ وسیله النجاه، ج 1، م 1193 و تبریزى، منهاج الصالحین، ج 1، م 1069.].
آیات عظام سیستانى و صافى: زن باید با اجازه شوهرش از منزل بیرون رود و اگر اجازه ندهد، اعتکافش باطل است (هر چند باعث تضییع حق زناشویى او نشود)[ صافى، عروه العباد، ج 1، شروط الاعتکاف، م 1402، السادس و توضیح المسائل، م 2421 و سیستانى، تعلیقات على العروة، شرائط الاعتکاف، السابع.].
آیات عظام فاضل و وحید: زن باید با اجازه شوهرش به اعتکاف برود و اگر اجازه ندهد - چنانچه باعث تضییع حق (زناشویى) او شود - اعتکافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، اعتکافش صحیح است[ وحید، منهاج الصالحین، ج 2، م 1069، الخامس و توضیح المسائل، م 2476 و فاضل، تعلیقات على العروة، ج2، شرائط الاعتکاف، السابع.].
آیت‌الله مکارم: بنابر احتیاط واجب، زن باید با اجازه شوهرش به اعتکاف برود و اگر اجازه ندهد - چنانچه باعث تضییع حق (زناشویى) او شود - بنابر احتیاط واجب اعتکافش باطل است[ مکارم، تعلیقات على العروة، شرائط الاعتکاف، السابع و استفتاآت، ج 2، س 963.].
آیت‌الله نورى: زن باید بااجازه شوهرش به اعتکاف برود و اگر اجازه ندهد - چنانچه باعث تضییع حق (زناشویى) او شود - اعتکافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، اعتکافش صحیح است، مگر آنکه روزه او در اعتکاف مستحبى باشد[ نورى، تعلیقات على العروة، شرائط الاعتکاف، السابع و توضیح المسائل، م 2408.].

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.