آزمایش ازدواج ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۵۹ بازدید

این که دختر و پسر قبل از ازدواج باید آزمایش دهند؛ اولاً، این آزمایش دادن باید قبل از مراسم خواستگارى باشد یا قبل از مراسم عقد یا قبل از مراسم عروسى؟ دوماً، در صورتى که شک داشته باشم چگونه از بکارت فرد مورد نظر اطمینان پیدا کنم؟ آیا مستقیماً مى توان از این موضوع اطلاع حاصل کرد؟

انجام هر گونه آزمایش مربوط به ازدواج پس از خواستگارى و قبل از عقد رسمى خواهد بود. در مورد اطمینان از بکارت نیز اگر خانواده دختر و رفتار دختر و دوستان او از جهت رعایت مسائل اخلاقى و رفتارى قابل قبول هستند، حساسیت نداشته باشید؛ زیرا، به طور معمول خانواده ها و دخترها در این باره به اندازه کافى دقت دارند و نیازى به طرح این گونه مسائل حتّى به صورت کنایه نیست و چه بسا موجب ناراحتى و تلقى بى احترامى شود. اما اگر آشنایى شما با دخترى از طریق غیر از خانواده ها باشد مى توانید بعد از این که دیگر شرایط ایشان مطلوب بود و پس از چند نوبت صحبت و بیان شرایط و انتظارات از اهمیت این موضوع نیز صحبتى به میان کشیده شود و اطمینان پیدا کنند.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.