آخرین مطالب احکام ارث

ارث مخصوص پسر بزرگتر «حبوه»

سلام علیکمدر این زمان حبوة شامل چه مواردی می شود و و آیا از اموال پدر چیزی به پسر بزرگتر تعلق میگیرد

ارث

سلام🔹تکلیف لباسها و وسایل میت چیست؟🔹جزء ثلث اموال است یا نه؟ �خود ورثه، به چه عنوانی، میتوانند وسایل

مصداقهای حبوه

کلا چه مواردی تحت عنوان ‌‌"حبوه"به پسر بزرگ تعلق می گیرد حتی اگر نماز و روزه قضا به گردن پدر نباشد؟

تصرف در میراث مشترک

سلام .ملک مشاعی است بین چندنفروالان مورداستفاده بعض ورثه میباشد یکی ازوراث که خارج ملک زندگی میکند خواهان

موانع ارث

با سلام.آیا معاون در قتل مورث از ارث محروم میشود؟حکم ممسک یا دیده بان(در قتل عمد مورث خود) ازلحاظ محرومیت

وصیت به تقسیم مساوی ارث

سلام علیکم اگرشخصی وصیت کند که بین دختر وپسر در فرق نگذارندوورثه هم امضاء کنند آیاواجب است به این وصیت

تقسیم ارث

سلام.اگر شخصی فوت کند و وارث او برادر ابوینی و جد و جده (هم ابی و هم امی) باشد کیفیت تقسیم ترکه به چه

ارث زنازاده-محرومیت از ارث

شنیده ام که حرام زاده ارث نمی برد دلیل چیست؟ شاید حرام زاده بخواهد مومن و مسلمان باشد؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه احکام ارث

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان