آخرین مطالب احکام نماز

تبعیت نکردن درجماعت

اگر کسی در نماز جماعت از امام مکرر جلو بیفتد،آیا نمازش چه حکی دارد؟

نماز با خون حجامت

سلام آیا با بدنی که بین دو کتف حجامت شده و پانسمان روی آن است میشه نماز خوند؟

کیفیت نماز استیجاری

کسی که اجیر برای نماز میت شده آیا می‌تواند ایستاده نماز و رکوع را بخواند،فقط به سجده که رسید روی صندلی

اکتفا به واجبات در نماز استیجاری

باسلام من چند سالی نماز استیجاری گرفتم بدون هیچ شرط و مدتی و حال ب جا آوردن مستحبات رو ندارم آیا میشود

واگذاری نماز استیجاری به دیگری

سلام در نماز استیجاری میشود با غیر مصالحه کرد؟ مثلا نماز را ۵۰۰ هزار تومن گرفته باشم یک نفر دیگر بگوید

کم بودن مبلغ استیجاری

سلام،درموردنمازوروزه میت،سوال داشتم:شخصی درسال گذشته سه سال نمازوروزه قبول کرده که بخواندوبگیرد،وباایشان

قضا شدن نماز درحال بیهوشی

باسلام. فردی(آقا) به مدت پنج سال ونیم درحالت کما بوده است وبدون اینکه به هوش بیاید الان فوت شده است وضعیت

ختم قرآن درزمان عادت زنانه

سلام با وجود داشتن عذر شرعی ایا قران برای میتی ک پول گرفتیم میشه خوند؟

نماز باچادر مشکی

سلام با چادر مشکی نماز خواندن اشکالی داره؟

جماعت بدون وضو با غسل غیر جنایت

سلام اگرامام جماعتی بخواهدنمازش راباغیرغسل جنابت ازاغسال واجب ومستحب ثابته بخواند واجتهادایاتقلیداچنین

همراه داشتن اجزاء حرام گوشت

اگر به همراه نماز گزار کیف چرمی(جیبی) ساخته شده از چرم حیوان حرام گوشت باشد نماز وی چه حکمی دارد؟(مثلا

اقتداء نماز احتیاطی

سلام علیکم :اگرامام جماعت نماز ظهر یاعصر یقینی بخواند مامیتوانیم نماز احتیاطی ظهر یاعصر مان رابه ایشان

وقت نماز مغرب

سلام مگر وقت نماز مغرب با غروب آفتاب آغاز نمیشود،پس چرا معمولا مردم منتظر اذان مغرب میشوند که با غروب

شکستن نماز های مستحبی

سلامآیاشکستن نمازهای مستحبی ولوبدون عذروضرورت جایزاست؟ ذکرمستندتشکر

مقالات بیشتر