خانه> انقلاب و دفاع مقدس >703


149

اول و پانزدهم هر ماه مهمان شماييم

 

بنام خدا - نسخه سوم نرم افزار پرسمان ويژه اندروید آماده شد

منو

بايگاني موضوعي
بايگاني شماره اي
گفتگوي زنده
عضويت
پرسش و پاسخ
پيگيري پاسخ
پاسخ سوالات غيرخصوصي
طرح سوال و ارتباط با ما

احكام نماز و روزه دانشجوي مسافر


جستجو 

بورس مقالات

ابراز محبت دختر به...
درمان خود ارضايي ب...
قرص شب امتحان (تار...
پيامدهاي خودارضايي...
احضار روح با نعلبك...
نظرات مقاله «پيامد...
همجنسگرايي، علل و ...
هولوكاست چيست؟
عجم، دشمن اهل بيت؟...
علامت قبولي توبه
گناهان كبيره
چگونه از ياران اما...
چشم چراني، آثار و ...
رابطه دختر و پسر
احكام نماز و روزه ...
تقويت اراده در انج...
اخلاق پيامبر (4) -...
ماجراي دختران و پس...
شيوه هاي همسريابي
نقش قرآن در زندگي ...
لیست کتب اداره مشا...
شوخي هاي پيامبر
جلسه خواستگاري
...

دوستي با نامحرم در...
چه كنم گناه نكنم؟!
دفتر 30 پرسش ها و ...
شيوه هاي کنترل نفس...
چگونه با تقوي شوم
همه شرايط وضو
اثر بيدار ماندن بي...
چرا فقط بي حجابي! ...
گرايش دختران آمريك...
اگه روسري خود را ب...
ايميل هايي از شيطا...
فطريه چيست؟
جايگاه و ارزش نماز...
چرا جنگ را ادامه د...
دفتر 32 پرسش ها و ...
اخلاق پيامبر(2)- م...
مهارت ارتباط مؤثر ...

آمار سایت


تعداد مقالات:
2218

بازدید مقالات:
8277268

بازدید سوالات:
2653015آمريكا و جهان اسلام
كلام امام 1
بازديد: 3719

  نظر بدهيد  /   راي بدهيد  /   ارسال به دوستان  /   طرح سوال


اگر خداوند توفيق دهد، قصد داريم در هر شماره بخش هايي از  كلام  بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران را تقديم حضورتان كنيم. در اين شماره صحبت هاي امام را در مورد آمريكا و جهان اسلام مي خوانيد.
 

الف - شناسايي منابع
شما غافل از اين شياطين نباشيد كه اين ها مطالعه كرده هستند، ماها تازه وارد اين ميدان ها شديم ، شماها تازه وارد اين ميدان ها شديد و بر حسب آن حس انساني هم كه داريد آن شيطنت ها كه در آن هستند كمتر وارد هستيد، اين ها مطالعه كردند، نه ده سال و نه سال ، در طول تاريخي كه راه پيدا كردند مطالعه كردند، نه مطالعه فقط كشورها را، يعني مخازن اين جاها را، اين هم يك مطالعه طولاني در آن شده ، قبل از اين كه اتومبيل و طياره و اين طور مسائل پيدا بشود، اين ها كارشناس هاشان را مي فرستادند در شرق و وجب به وجب اين مملكت ها را گردش مي كردند، با شتر مي رفتند اين بيابان ها را، با قافله ها مي رفتند اين بيابان ها را گردش مي كردند و هر جائي كه يك چيزي پيدا مي شد يادداشت مي كردند، نقشه برمي داشتند، اين يك سري كارشان كه بفهمند در كشور شما چه دارد، مخازن شما چي هست ، اين مال حالا نيست ، اين مال ، از سابق كه راه باز كردند دنبال اين قضيه هستند. و يك مطلب ديگري كه شايد به آن بسيار اهميت مي دادند اين بود كه مطالعه در حال مردم ايران بكنند يا مردم شرق بكنند (1)
دولت هاي قدرتمند خصوص آمريكا نقشه هايشان را از سالهاي بسيار طولاني كشيدند و قبل از اين ها هم ، قبل از آمريكا انگلستان كسي بود كه نقشه كش بود. اين ها مطالعاتشان را در همه كشورهائي كه در دنيا هستند خصوصا كشورهائي كه مورد نظر است از حيث مخازن و از حيث محلي كه ، جغرافيائي كه دارد، نقشه هاي بسيار دقيق كشيده اند و حتي كشور ما و ساير كشورهائي كه نظير ما هستند، آنها از مخازن و از جاهائي كه مورد نظرشان هست از ما بهتر مطلعند، آنها كارشناس هاي خودشان را آنوقتي كه ماشين و اتومبيل و اين ها نبود، مي فرستادند و با شتر همراه كاروان ها مي رفتند و همه جا را گردش مي كردند و با آن ابزاري كه داشتند، آنجاهائي كه ما مخازن زيرزميني از هر حيث ، چه نفت و چه طلا و چه ساير چيزها داشتيم ، شناسائي كردند. (2)

 

ب - سيطره سياسي اقتصادي
آمريكا مي خواهد كه همه كشورها را زير نفوذ خود داشته باشد ولي ما چنين تصوري را نمي توانيم بپذيريم و ملّت از آن خسته شده است ملّت هاي ديگر نيز با پيروي از ملّت ما خود را از دست اندازي استثمار رهائي خواهند داد.(3)
يكي از مسايل بسيار مهمي كه به عهده علما و فقها و روحانيت است ، مقابله جدي با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادي شرق و غرب و مبارزه با سياست هاي اقتصاد سرمايه داري و اشتراكي در جامعه است ، هر چند كه اين بليه دامنگير همه ملتهاي جهان گرديده است و عملا بردگي جديدي بر همه ملّت ها تحميل شده و اكثريت جوامع بشري در زندگي روزمره خود به اربابان زر و زور پيوند خورده اند و حق تصميم گيري در مسايل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و علي رغم منابع سرشار طبيعت و سرزمين هاي حاصلخيز جهان و آب ها و درياها و جنگل ها و ذخاير، به فقر و درماندگي گرفتار آمده اند و كمونيست ها و زراندوزان و سرمايه داران با ايجاد روابط گرم با جهانخواران ، حق حيات و ابتكار عمل را از عامه مردم سلب كرده اند و با ايجاد مراكز انحصاري و چندمليتي ، عملا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راه هاي صدور و استخراج و توزيع و عرضه و تقاضا و حتي نرخگذاري و بانكداري را به خود منتهي نموده اند و با القاي تفكرات و تحقيقات خودساخته ، به توده هاي محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده والا راهي براي ادامه حيات پابرهنه ها، جز به تن دادن به فقر باقي نمانده است و اين مقتضاي خلقت و جامعه انساني است كه اكثريت قريب به اتفاق گرسنگان در حسرت يك لقمه نان بسوزند و بميرند و گروهي اندك هم از پرخوري و اسراف و تعيش ها جانشان به لب آيد. به هر حال اين مصيبتي است كه جهانخواران بر بشريت تحميل كرده اند و كشورهاي اسلامي به واسطه ضعف مديريت ها و وابستگي ، به وضعيتي اسف بار گرفتار شده اند كه اين به عهده علماي اسلام و محققين و كارشناسان اسلامي است كه براي جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام ، طرح ها و برنامه هاي سازنده و در برگيرنده منافع محرومين و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت به درآورند (4)
 

ج - اغفال و حفظ برتري
جهانخواران كه با نام هاي پرزرق و برق و شعارهاي طرفداري از حقوق بشر و صلح دوستي و آرامش جهان و طرفداري از توده هاي كارگر و كشاورز به جان جهانيان مظلوم افتاده و فساد و ترور و قتل و غارت را در صحنه گيتي روزافزون مي كنند و از بيداري مظلومان و ستمديدگان جهان در طول تاريخ خطر را از نزديك مي بينند، به فكر اغفال آنان افتاده اند و رفت و آمدها براي برچيدن سلاح هاي مخرب كه جهان را تهديد مي كند جز شعاري بيش نتوان بود كدام عاقل است كه باور كند كه اينان از اين گونه مسائل صرف نظر نمايند و به حال بشريت رحم كنند! بعيد نيست كه آمريكا از اين ملاقات ها و مذاكره ها دو مقصود داشته باشد: يكي اغفال جهانيان و جلب نظر آنان و به خاموشي كشاندن شعله هايي كه در دل مظلومان جهان بر ضد منافع نامشروع اين ابرمتجاوز افروخته شده و رو به افزايش است و ديگر اغفال شوروي و همدستان و همداستانانش تا برتري اتمي خود را حفظ كند.(5)
 

د - كودتا و تهاجم فرهنگي
آنچه دو ابرقدرت جهان و قدرت هاي تابع اين قدرت ها با هم اتفاق دارند و هيچ گاه از اين اتفاق دست بردار نيستند عقب نگه داشتن كشورهاي جهان سوم ،خصوصا كشورهاي پهناور و غني اسلامي در ابعاد فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و نظامي است و تحميل جهات استعماري در تمامي امور مذكوره بر جهان سوم مي باشد و براي اين مقصد كه در نظر آنان بسيار داراي اهميت است ، زحمت ها متحمل شدند و وقت ها و پول هاي بسياري صرف نموده اند و مي نمايند در سابق ، سردمداران اين توطئه ها، بريتانيا و فرانسه بودند و پس از آن آمريكا و شوروي ، اينان براي مقاصد شوم خود، كودتاها به راه انداختند و رژيم هايي را برچيده و رژيم هاي وابسته به خود را به روي كار آوردند و بعيد به نظر مي رسد كه اين دو ابرقدرت در صدد براندازي رقيب باشند چه ، كه از آن مايوسند. اختلاف بر سر تقسيم طعمه ها و كشورهاي جهان سوم است و براي به دست آوردن سلطه استعماري نو، بهترين راه را در حمله به فرهنگ هاي ملّت ها دانسته و دانشگاه ها را به خدمت گرفتند و با به دست آوردن اين مراكز، از ره آوردهاي آنها مجلس هاي فرمايشي ساخته و حكومت هاي دلخواه به دست آوردند و نظام ها را، سر تا قدم ، غربي يا شرقي كردند و آنان كه در اين كشمكش ها از همه بيشتر صدمه ديدند و رنج كشيدند، كشورهاي اسلامي بوده و هستند.(6)
 

ه - غارت منابع
مهمترين و درد آورترين مساءله اي كه ملّت هاي اسلامي و غير اسلامي كشورهاي تحت سلطه با آن مواجه است موضوع آمريكاست . دولت آمريكا به عنوان قدرتمندترين كشورهاي جهان براي بيشتر بلعيدن ذخاير مادي كشورهاي تحت سلطه ، از هيچ كوششي فروگذار نمي كند. آمريكا دشمن شماره يك مردم محروم و مستضعف جهان است . آمريكا براي سيطره سياسي و اقتصادي و فرهنگي و نظامي خويش بر جهان زير سلطه ، از هيچ جنايتي خودداري نمي نمايد. او مردم مظلوم جهان را با تبليغات وسيعش ‍ كه به وسيله صهيونيسم بين چ سازماندهي مي گردد، استثمار مي نمايد او با ايادي مرموز و خيانتكارش ، چنان خون مردم بي پناه را مي مكد كه گوئي در جهان هيچ كس جز او و اقمارش حق حيات ندارند  (7)
من فكر مي كردم كه اگر ما بتوانيم يك ديواري مثل ديوار چين بين شرق و غرب بكشيم ، بين ممالك اسلامي و چه بكشيم ، ديوار زميني و هوايي كه مملكت ما از دست آنها نجات پيدا كند و حتي ترقياتشان را هم ما عذرش را بخواهيم به نفع ما بيشتر است ، حتي آنهائي كه به اسم ترقي به ما مي دهند... شما تصور نكنيد كه اين ها براي ما و براي صلاح ما يك قدم بردارند هر كه اين را تصور بكند اين جاهل است ، كه اين ها بخواهند ممالك شرق يك قدم رو به ترقي برود اين ها نمي خواهند ممالك شرق بايد فكر خودشان باشند، نسيان كنند غرب را و خودشان مشغول بشوند به اصلاح حالشان اگر ما مي توانستيم كه بكلي منقطع بشويم از اين ها، اجازه ميداد اين مسائل كه بكلي منقطع بشويم از اين ها، به صلاحمان بود.(8)

 

ز - ايجاد قرنطينه سياسي
واقعيت اين است كه دول استكباري شرق و غرب و خصوصا آمريكا و شوروي عملا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطينه سياسي تقسيم كرده اند در بخش آزاد جهان ، اين ابرقدرت ها هستند كه هيچ مرز و حد و قانوني نمي شناسند و تجاوز به منافع ديگران و استعمار و استثمار و بردگي ملّت ها را امري ضروري و كاملا توجيه شده و منطقي و منطبق با همه اصول و موازين خودساخته و بين المللي مي دانند. اما در بخش قرنطينه سياسي كه متاءسفانه اكثر ملل ضعيف عالم و خصوصا مسلمانان در آن محصور و زنداني شده اند، هيچ حق حيات و اظهارنظري وجود ندارد، همه قوانين و مقررات و فرمول ها همان قوانين ديكته شده و دلخواه نظام هاي دست نشاندگان و دربرگيرنده منافع مستكبران خواهد بود و متاءسفانه اكثر عوامل اجرايي اين بخش همان حاكمان تحميل شده يا پيروان خطوط كلي استكبارند كه حتي فرياد زدن از درد را نيز در درون اين حصارها و زنجيرها جرم و گناهي نابخشودني مي دانند، و منافع جهانخواران ايجاب مي كند كه هيچ كس حق گفتن كلمه اي كه بوي تضعيف آنان را بدهد يا خواب راحت آنان را آشفته كند ندارد و از آن جا كه مسلمانان جهان به علت فشار و حبس ‍ و اعدام ، قدرت بيان مصيبت هايي را كه حاكمان كشورشان بر آنها تحميل كرده اند را ندارند، بايد بتوانند در حرم امن الهي مصايب و دردهايشان را با كمال آزادي بيان كنند تا ساير مسلمانان براي رهايي آنان چاره اي بينديشند. (9)
راستي چه شده است كه استكبار جهاني و در راءس آن آمريكا اين قدر طرفدار ملّت ها شده است و جنگ افروزان و آتش بباران معركه ها و جلادان قرن به شرف انسانيت و همزيستي مسالمت آميز اعتقاد پيدا كرده اند و از عطش سيراب ناشدني و خصلت خونخواري خود كه طبيعت فرهنگ سرمايه داري و كمونيزم است ، منصرف شده اند و شمشيرها و خنجرها و قداره هاي فرو رفته در قلب و جگر ملّت ها را به غلاف كشيده اند آيا اين حقيقت است يا فريب و آيا اين همان جلوه هاي ديگر شبيخون ها و بي انصافي هايي نيست كه روزي سكوت را مصلحت خويش مي ديد و امروز صلح طلبي را؟ آيا به راستي از اين طريق جهانخواران نمي خواهند از ضربه آخر ما جلوگيري كنند و براي حفظ منافع خويش سياست جنگ و صلح جهاني را به تصميمات و فكرهاي پوسيده و شيطاني خود گره بزنند و عملا جان و مال و مملكت و امنيت ملل عالم را به قبضه قدرت خود درآورند كه به طور قطع و يقين ، علت و فلسفه سماجت و اصرار جهانخواران در تحميل صلح بر ملّت ايران، نشاءت گرفته از همين تفكر است .(10)
 

ط - فريب ملّت هاي جهان سوم
رئيس جمهور آمريكا گفته است كه ، يعني اعلام كرده است يك هفته براي ملّت هاي زير بند و از مردم ، ملّت ها خواسته است كه شماها بايد براي آزادي خودتان از اين كساني كه شما را در بند كشيدند جديت كنيد و رئيس جمهور گفته من هم با شما موافقم . من نمي دانم كه اين مطلب را براي كي مي گويد. براي اين ملّت هايي كه همه در بند خودش هستند مي گويد؟ او كه مي داند مطلب را، مي خواهد كي را اغفال كند؟ مي خواهد ملّت آمريكا را اغفال كند؟ ملّت آمريكا مي داند از پيش كه شما چه كرديد با دنيا مي خواهد بلوك شرق را فقط اشخاصي بايد كه مردم را به بند مي كشند معرفي كند؟ همه مي دانند كه هر دو هستيد مي خواهد اين ملّت هايي كه در تحت بند هستند بگويد كه به من ربطي ندارد كه اين ملّت ها شايد اكثرا زير بند آمريكا هستند، در بند آمريكا هستند؟ مي خواهد چي بگويد اين آدم ؟(11)
 

ي - آزمايشگاه طبي
غرب به ما يك چيزي كه مفيد به حال ما باشد نخواهد داد و نداده است غرب هر چه به اين طرف فرستاده آنهائي بوده كه براي خودش مفيد بوده است حالا مضر به حال ما باشد يا نباشد مطرح نيست من اين را مكرر گفته ام و از بس متاءثر شده ام اين را باز مكرر مي كنم كه در چند روز پيش از اين ، چند وقت پيش از اين در مجله ، در روزنامه خواندم كه دواهايي در آمريكا قدغن شده است كه استعمال بكنند آنجا، لكن مجازند كه به دنياي ثالث بفرستند شما ببينيد اين ها چه نظري به ما مي كنند ما را مثل يك موجود زنده شايد فرض نمي كنند، و الله براي هر موجود زنده هم انسان اين طور حاضر نيست كه يك دوايي كه مضر است ، بفرستد كه به حيوان بدهد شما ببينيد كه ما با چه موجوداتي مقابل هستيم ، با چه موجودات كثيفي در آمريكا ما مواجه هستيم آمريكا ملّت را نمي گويم دولت را مي گويم دولت هاي ابر قدرت با ما چه معامله مي كنند و ما باز خاضع آنها هستيم باز براي آنها كار مي كنيم بشكند قلم هايي كه براي اين ها دارد كار مي كند و بشكند زبان ها و ببرد زبان هايي كه به نفع اين ها دارد صحبت مي كند و باز ملّت را مي خواهد تباه كند.(12)
ما با كي ملاقات كنيم ؟ با چه جمعيتي ملاقات كنيم ؟ با آنهائي كه اسم خودشان را بشر دوست گذاشتند لكن دوائي اگر چنانچه ببينند كه بخواهند تجربه كنند كه آيا ضرر دارد يا ندارد مي فرستند در طرف هاي ، همانطوري كه شما، دكترهاي شما وقتي كه بخواهند امتحان كنند يك دوائي را به خرگوش ‍ مي زنند با به موش مي زنند، اين ها به دنياي سوم مي فرستند، ما با اين ها مي توانيم بنشينيم صحبت كنيم ؟ ما با اين ها مي توانيم كه ، مملكتي را كه آنها اين طور ما را حساب مي كنند، مثل خرگوش ما را حساب مي كنند يا بدتر، امتحان دواهاشان را روي جوان هاي ما مي كنند.(13)

 

پي نوشت ها

1-  صحيفه نور، جلد: 11، ص : 231، در جمع دانشجويان پيرو خط امام مستقر در لانه جاسوسي ، تاريخ سخنراني : 20/10/58
2- صحيفه نور، جلد: 15 ص : 142، در جمع ائمه جماعات استان خراسان و روحانيون كاروانهاي حج ، تاريخ سخنراني : 18/6/60.
3- صحيفه نور، جلد: 4، ص : 186، مصاحبه امام خميني با لوموند، تاريخ سخنراني : 19/10/57
4- صحيفه نور، جلد: 20، ص : 128، پيام به زائران بيت الله الحرام ، تاريخ سخنراني : 6/5/66
5- صحيفه نور، جلد: 19، ص : 210، پيام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، تاريخ سخنراني : 22/11/63
6- صحيفه نور، جلد: 19، ص : 203، پيام به حجاج بيت الله الحرام ، تاريخ سخنراني : 25/5/64
7- صحيفه نور، جلد: 13، ص : 83، پيام به حجاج بيت الله الحرام ، تاريخ سخنراني : 21/6/59
8- صحيفه نور، جلد: 10، ص : 57، در جمع دبيران عضو انجمن اسلامي آذربايجان غربي ، تاريخ سخنراني : 4/8/58
9- صحيفه نور، جلد: 20، ص : 230، پيام حج و قبول قطعنامه ، تاريخ سخنراني : 29/4/67
10- صحيفه نور، جلد: 20، ص : 119، پيام به زائران بيت الله الحرام ، تاريخ سخنراني : 6/5/66
11- صحيفه نور، جلد: 18، ص : 19، بيانات امام در جمع ائمه جمعه و جماعات استانهاي كشور و مسؤ ولان دفتر نماين دگي امام ، تاريخ سخنراني : 21/3/62
12- صحيفه نور، جلد: 10، ص : 76، در جمع اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان مدرسه عالي ترجمه مفيدي ، تاريخ سخنراني : 7/8/58
13- صحيفه نور، جلد: 10، ص : 163، در جمع كارمندان و كاركنان شهرداري اهواز، تاريخ سخنراني :17/8/58

 

به نقل از كتاب آمريكا از ديدگاه امام خمينى(ره) تهيه شده در مركز تحقيقات سپاه


نويسنده :
info@porseman.org

نظر شما راجع به اين مقاله

 

 نظر سنجي: عالي خوب متوسط  ضعيف  

     نظر متني:
    
نام/نشاني ايميل :
     متن :
              
                                                                         
               

     ارسال براي دوستان :
     نام شما:    نشاني ايميل:  
   
      

 ويژه


انتشار اينترنتي مطالب يا چاپ در نشريات دانشجويي با ذکر منبع موجب امتنان است

نقل مطالب در ديگر نشريات با اطلاع ين مجموعه و ذکر منبع بلامانع است

بري چاپ در کتب، کسب اجازه کتبي الزامي است

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها