خانه > سياسي و انديشه سياسي >2251


149

اول و پانزدهم هر ماه مهمان شماييم

 

بنام خدا - نسخه سوم نرم افزار پرسمان ويژه اندروید آماده شد

منو

بايگاني موضوعي
بايگاني شماره اي
گفتگوي زنده
عضويت
پرسش و پاسخ
پيگيري پاسخ
پاسخ سوالات غيرخصوصي
طرح سوال و ارتباط با ما

احكام نماز و روزه دانشجوي مسافر


جستجو 

بورس مقالات

ابراز محبت دختر به...
درمان خود ارضايي ب...
قرص شب امتحان (تار...
پيامدهاي خودارضايي...
احضار روح با نعلبك...
نظرات مقاله «پيامد...
همجنسگرايي، علل و ...
هولوكاست چيست؟
عجم، دشمن اهل بيت؟...
علامت قبولي توبه
گناهان كبيره
چگونه از ياران اما...
چشم چراني، آثار و ...
رابطه دختر و پسر
احكام نماز و روزه ...
تقويت اراده در انج...
اخلاق پيامبر (4) -...
ماجراي دختران و پس...
شيوه هاي همسريابي
نقش قرآن در زندگي ...
لیست کتب اداره مشا...
شوخي هاي پيامبر
دوستي با نامحرم در...
جلسه خواستگاري
...

شيوه هاي کنترل نفس...
چه كنم گناه نكنم؟!
دفتر 30 پرسش ها و ...
چگونه با تقوي شوم
همه شرايط وضو
اثر بيدار ماندن بي...
گرايش دختران آمريك...
چرا فقط بي حجابي! ...
اگه روسري خود را ب...
فطريه چيست؟
ايميل هايي از شيطا...
جايگاه و ارزش نماز...
چرا جنگ را ادامه د...
دفتر 32 پرسش ها و ...
مهارت ارتباط مؤثر ...
اخلاق پيامبر(2)- م...

آمار سایت


تعداد مقالات:
2218

بازدید مقالات:
8468900

بازدید سوالات:
2662326انقلاب اسلامی-امام خمینی- ولایت فقیه و رهبری بازديد: 796

12 بهمن «انقلاب اسلامی-امام خمینی- ولایت فقیه و رهبری» 

وقوع و پيروزي سريع انقلاب اسلامي ايران براي بسياري از تحليل گران ومتخصصين پديده انقلاب غافلگير كننده بود ؛انقلابي كه نسل نظريه هاي انقلابرا تغيير داد و با آوردن ايدئولوژي مذهبي به صحنه ، آغازگر نقش مذهب درسياست در دنياي مدرن شد. در اين تحول بدون شك نقش امام خميني(ره) بي بديلوتعيين كننده بود.
در اين گفتار اشاره اي كوتاه به چند مورد از برجسته ترين ويژگي ها و تلاش هاي ايشان در رهبري انقلاب اسلامي داريم:
الف- اعتقاد به انجام وظيفه و تكليف الهي مبناي رهبري امام : امام خميني يكانسان كامل و تربيت شده مكتب اسلام و يك بنده واقعي خداوند بود و در همهامور بر مبناي وظيفه خود عمل ميكرد.مبارزه با رژيم طاغوتي محمد رضا شاه وتشكيل نظام اسلامي توسط ايشان در همين راستا قابل تحليل است.ايشان اگر جنگرا ادامه داد براي انجام تكليف بود و اگردر سال 67 آن را پايان دادنيز بههمين دليل بود. جنگ باعث آبديده شدن نيروها و زمينه اي براي توسعه وخودكفايي كشور شد . به علاوه همان طور كه امام مي فرمود" ما در جنگ ابهتابرقدرتها را شكستيم" و به جهانيان ثابت نموديم كه سلطه گران جهاني درمقابل اراده ملتي مصمم ناتوان وضعيف هستند.
ب- نقش ويژگي هاي شخصيتي امام در رهبري : امام خميني داراي اراده ايپولادين و اعتماد بنفس كامل بود و به درستي راه خود اطمينان داشت.در مقابلبه سردمداران رژيم منحوس پهلوي بنگريد كه بسيار متزلزل و به توانايي خود بياعتماد و فاقد اعتماد بنفس بودند.دليري و جرات حضرت امام به الگويي براينخبگان و توده ها تبديل شد و در آفرينش روحيه انقلابي و گسترش آن كه يكي ازشرايط اصلي وقوع و تداوم انقلاب است بسيار تاثير كرد.امام هم پيش از آغازحركت نهايي كه از 19 دي ماه 1356 آغاز شد هم در جريان حركت انقلاب در سالهاي 56 و 57 اين قاطعيت را نشان ميداد.در مرحله پاياني برخي از مقاماتسياسي درخواست ملاقات با ايشان را ميكردند، اما ايشان با بيان اين نكته كهچون حكومت پهلوي ها غير قانوني است آن ها اول بايد استعفا دهند تا ملاقاتصورت گيرد.از جمله سيد جلال تهراني رييس شوراي سلطنت پس از استعفا توانستبا ايشان ملاقات نمايد.
جتلاش هاي امام در رهبري نهضت اسلامي از دهه 40 تا پيروزي انقلاب اسلامي:
امام در اين مدت همه جنبه هاي رهبري در حركت انقلابي را با هوشمندي وتوانايي ويژه و نتايج خيره كننده اي به انجام رسانيده است از جمله :
1 –
تربيت كادرهاي انقلابي -- امام در سال هاي پيش از انقلاب به تربيتگروهي از شاگردان مورد اعتماد و معتقد و توانا همت گمارد كه با حضور درشهرها و مناطق مختلف در زمينه سازي و تداوم انقلاب و از جمله در بسيج عموميو گسترش ايدئولوژي انقلاب نقشي گسترده به عهده داشتند.
2 –
بيان و گسترش ايدئولوژي انقلاب اسلامي گسترش ايدئولوژي انقلابي يكياز شرايط بنيادي وقوع انقلاب است.حضرت امام از يك طرف با حرام اعلام كردنتقيه در دوره پيش از انقلاب و از طرف ديگر با تذكر جنبه هاي انقلابي مفاهيممذهبي از قبيل عاشورا به بيان وظيفه قشرهاي مختلف در مبارزه با رژيم طاغوتپرداختند و از طرف ديگر با درسهاي حكومت اسلامي و ولايت فقيه در سال 1348در زمان تبعيد در نجف اشرف، حكومت جايگزين را معرفي نمودند.اين مرحله ايبسيار مهم در رخداد انقلاب اسلامي بود و بدون اين تلاش ها پيروزي انقلاب وتشكيل حكومت جمهوري اسلامي امكان پذير نبود.
3 –
تنظيم و اجراي راهبردها (استراتژي ها ) و تاكتيك هاي حركت انقلابي در اين رابطه نيز تلاش امام بسيار ستودني است؛ زيرا ايشان در هر مرحله باتوجه به شرايط موجود ، راهبردها و تاكتيك هايي را برگزيد كه در صورتي كهغير از آنها انتخاب مي شد ، وقوع و پيروزي سريع انقلاب اسلامي غير ممكنبود.از جمله گزينش راهبرد تعليم و تربيت كادرهاي انقلابي در سال هاي پيش ازوقوع انقلاب و انتخاب راهبرد مبارزه منفي يعني بهره گيري از همايش هايميليوني و اعتصابات سراسري به هنگام وقوع انقلاب و راهبرد عدم درگيري بانيروهاي مسلح.همين راهبردها بود كه باعث سرعت در پيروزي انقلاب و تلفاتنسبتا كم نيروهاي انقلابي گرديد.درگيري مسلحانه با رژيمي كه ژاندارم آمريكادر منطقه بود، مي توانست زمان پيروزي را به عقب انداخته ، تلفات را افزايشداده و نتايج نا خواسته اي را به دنبال آورد.
4 –
بسيج عمومي و به صحنه آمدن نخبگان و توده ها انقلاب اسلامي از جنبهميزان نخبگان و توده هاي شركت كننده بي نظير است.به جز وابستگان به رژيمسابق كه در مقابل انقلاب قرار داشتند، تقريبا همه اقشار و افراد در صحنهحاضر شدند و فرمان امام را لبيك گفتند.اعتماد بسيار بالاي مردم به امامخميني و روش هاي ايشان در رهبري و همچنين تبديل مساجد و تكايا به مراكزآغاز تظاهرات و نقش شبكه روحانيت در سراسر كشور كه همه مبتني بر نقش امامدر رهبري انقلاب بود ، حركتي بسيار گسترده و قدرتمند ايجاد كرد كه رژيم شاهو حاميان خارجي آن را غافلگير و نا توان از انجام هر گونه عكس العملبازدارنده اي نمود.
5 –
تشكيل نظام جمهوري اسلامي امام خميني با پيروزي انقلاب اسلامي تشكيلنظام جديد را به رفراندوم عمومي گذاشت و سپس قانون اساسي جمهوري اسلاميايران نيز به آراي عمومي گذارده شد و بدين ترتيب يك نظام اسلامي پديد آمدكه همه ساختارها و مقامات عالي رتبه آن با راي مستقيم مردم برگزيده ميشوند.امام در عصر نظام هاي حكومتي دنيوي ، تشكيل نظام مردم سالاري ديني رابه تحقق رساند و راه جديدي را به ملت هاي مسلمان و جهانيان نشان داد كه همبه انجام فرامين الهي پايبند است و هم به نقش مردم در سياست تاكيد مي كند.
د امام خميني و حوادث پس از پيروزي انقلاب : رهبري امام در حوادث بعد ازپيروزي انقلاب نيزبي نظير و بيانگر تيز بيني و آينده نگري دقيق ايشان بودهاست.زماني كه در 31 شهريور 1359 صدام با حمايت قدرت هاي سلطه گر جهاني باحمله هوايي به فرودگاه هاي كشور ، جنگ عليه ايران را آغاز كرد ،امام بااعتماد بنفسي فوق العاده وعده زدن سيلي محكمي به صدام را داد و همگان ديدندكه صدام به زودي و تقريبا در تمام طول مدت جنگ براي پايان جنگ التماسميكرد.همچنين امام در زمان اشغال لانه جاسوسي امريكا در تهران و تهديد هايامريكايي ها اعلام كرد كه آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند.توانايي وهوشمندي امام در برخورد با حوادث مختلف ديگر پس از پيروزي انقلاب نيزبرهمگان هويدا و آشكار بود.
به طور خلاصه، امام خميني (ره) يك انديشمند بزرگ و تاريخ ساز ، معتقد بهديني شدن سياست و ايدئولوگ و فرمانده انقلاب و معمار نظام جديد بود كه بابرنامه ريزي دقيق و تنظيم شايسته راهبردها و تاكتيك هاي حركت انقلاب واعتماد بنفس فوق العاده و اراده پولادين خود توانست با سرعت رژيم وابستهپهلوي را سرنگون و نظام جمهوري اسلامي ايران را بنياد نهد.


منبع:

_____________

روش‌ها، راهبردها و كاركردهاي رهبري امام خميني(ره) در انقلاب اسلامي ، دکتر مصطفي ملكوتيان

ويژه


انتشار اينترنتي مطالب يا چاپ در نشريات دانشجويي با ذکر منبع موجب امتنان است

نقل مطالب در ديگر نشريات با اطلاع ين مجموعه و ذکر منبع بلامانع است

بري چاپ در کتب، کسب اجازه کتبي الزامي است

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها