خانه > سياسي و انديشه سياسي >140


149

اول و پانزدهم هر ماه مهمان شماييم

 

بنام خدا - نسخه سوم نرم افزار پرسمان ويژه اندروید آماده شد

منو

بايگاني موضوعي
بايگاني شماره اي
گفتگوي زنده
عضويت
پرسش و پاسخ
پيگيري پاسخ
پاسخ سوالات غيرخصوصي
طرح سوال و ارتباط با ما

احكام نماز و روزه دانشجوي مسافر


جستجو 

بورس مقالات

ابراز محبت دختر به...
درمان خود ارضايي ب...
قرص شب امتحان (تار...
پيامدهاي خودارضايي...
احضار روح با نعلبك...
نظرات مقاله «پيامد...
همجنسگرايي، علل و ...
هولوكاست چيست؟
عجم، دشمن اهل بيت؟...
علامت قبولي توبه
گناهان كبيره
چگونه از ياران اما...
چشم چراني، آثار و ...
رابطه دختر و پسر
احكام نماز و روزه ...
تقويت اراده در انج...
اخلاق پيامبر (4) -...
ماجراي دختران و پس...
شيوه هاي همسريابي
نقش قرآن در زندگي ...
لیست کتب اداره مشا...
شوخي هاي پيامبر
دوستي با نامحرم در...
جلسه خواستگاري
...

شيوه هاي کنترل نفس...
چه كنم گناه نكنم؟!
دفتر 30 پرسش ها و ...
چگونه با تقوي شوم
همه شرايط وضو
اثر بيدار ماندن بي...
گرايش دختران آمريك...
چرا فقط بي حجابي! ...
اگه روسري خود را ب...
فطريه چيست؟
ايميل هايي از شيطا...
جايگاه و ارزش نماز...
چرا جنگ را ادامه د...
دفتر 32 پرسش ها و ...
مهارت ارتباط مؤثر ...
اخلاق پيامبر(2)- م...

آمار سایت


تعداد مقالات:
2218

بازدید مقالات:
8468900

بازدید سوالات:
2662326دانشجوي سياسي (بي تفاوتي يا سياست زدگي) بازديد: 7650

طرح مساله:
عده اي معتقدند؛« نيازي نيست دست به مطالعه جامع ميداني پيرامون رفتارها ، هنجارها ، باورها والگوهاي دانشجويان بزنيم تا متوجه شويم چه تعييراتي در دانشجويان اتفاق افتاده است .
با نگاهي به يك دانشگاه مي توانيم به بي تفاوتي ، نااميدي ، سرخوردگي ، احساس پوچي ،بي هدفي و...را درميان دانشجويان پي ببريم»(1) .
اين عده دردليل برمدعاي خود براين اعتقاد دارند ؛ چون دانشجو درعرصه سياست وبدنه جامعه دخالت نمي كند ودر«قالب پياده نظام سياسي بعنوان توپخانه ومهمات سياسي »(2) عمل نمي كند وابزار سياسي جهت طرفداري ازجناح سياسي خاصي قرار نمي گيرد.پس دانشجو در عرصه سياسي بي تفاوت شده است ! آيا واقعاَ چنين است كه چون دانشجو ، دخالت احزاب را در روند فعاليت سياسي خود نمي پذيرد ، بي تفاوت شده است؟
جهت پاسخ به اين سوال در ابتدا بايد بررسي كنيم كه سياسي بودن دانشجو به چه معني است؟ وآيا دانشجوي سياسي فقط بايد درعرصه سياست دخالت كند يا خير؟ وآيا دانشجويان امروز بي تفاوت شده اند؟

تعريف سياسي بودن دانشجو
سياسي بودن دانشجو يعني حساسيت در برابر مسائل سياسي داخلي و بين المللي بدين معنا كه يك دانشجوي متعهد تنها نبايد در محور مسائل فردي و شخصي خود متمركز باشد.واز رويدادهاي جامعه وجهان خود غافل گردد ونسبت به آن بي تفاوت باشد. بلكه بايد با اصول و مباني منطقي ومعقول به تحليل حوادث و رويدادهاي جهاني و داخلي بپردازد و در اين مورد تكليف و جهت خود را روشن سازد. بنابراين طرح وتوجه به مسائل سياسي داخلي و خارجي و تحقيق و بحث و تبادل نظر عالمانه پيرامون آن قدم اول سياسي بودن است.بنابراين يك دانشجوي سياسي بايد در دوحوزه آگاهي لازم را داشته باشد.يكي اصول تحليل سياسي و دومي حوزه هاي معرفت سياسي كه دراينجا به توضيح هردو خواهيم پرداخت.

الف ) اصول تحليل سياسي:
اصول تحليل سياسي در ادبيات سياسي عبارت است از تجزيه پديده به اجزاي تشكيل دهنده، شناخت اجزا و ارتباط آنها با يك ديگر و شناسايي كلّيت پديده مورد بررسي.بنابراين بايد در مشاهده يك رويداد سياسي، بررسي و شناخت كامل اجزا به دقت انجام شود و تأثيرات هر يك بر ساير اجزا شناخته شود. هر تحليل سياسي از چهار مرحله تشكيل يافته است:
1- تعيين هدف:
2- جمع آوري اطلاعات و اخبار:
3- انتخاب روش:
4. جمع بندي:
جمع بندي بايد به گونه اي باشد كه ضمن توجه به هدف وبكارگيري اطلاعات موثق ومعتبرنتيجه گيري لازم را داشته باشد و تصويري همه جانبه از موضوع مورد بررسي نشان دهد. تحليل هاي يك جانبه و تك بُعدي، معمولاً واقع بينانه نيست و نميتواند پاسخ گوي سؤالات و ابهامات باشد.

ب) حوزه هاي معرفت سياسي:
در حيطه معرفت سياسي شناخت چهار حوزه و تفكيك آنها مهم به نظر ميرسد:
1- علم سياست:
2- علم به حوادث سياسي:
3- تحليل سياسي:
4- آراء و انديشه هاي سياسي:
كسي را نمي توان يافت كه در مسائل سياسي اظهار نظر كند و داراي آراء و نظرات سياسي نباشد. آراء سياسي در جامعه قوام ميگيرد و تنها از علم سياست نشأت نميگيرد بلكه داد ه هاو عوامل ديگر از قبيل جهان بيني ايدئولوژي، موقعيت شغلي، رفاقت ها ، علاقه هاي سياسي، نوع مطالعات،و... همگي در آن دخيلند و بين آراي سياسي و انديشه سياسي فرق است.زيرا انديشه سياسي ماندگار است ولي آراي سياسي ، به خود شخص تعلق دارد.

ويژگي هاي يك دانشجوي سياسي درتحليل سياسي؛
يك دانشجوي سياسي دربررسي وتحليل مسائل سياسي بايد داراي ويژگيهايي باشد كه مهمترين آنها عبارتند از:

1. واقع بيني:
دانشجو بايد به دور از اغراض شخصي، پيش داوري ها و دخالت تمايلات خود، با واقع بيني به تحقيق وفعاليت سياسي ـ اجتماعي بپردازد.

2. اجتناب از ظن:
بايد توجه داشت كه هر گونه شناخت، تحليل، جمع بندي و موضعگيري وياهر تحليلي بايد مبتني بر علم، مستند و مستدل باشدو نميتوان ظن وگمان را پايه تحليل قرار داد.

3. عدم تبعيت از هواي نفس:

عامل بسياري از انحراف ها و خطا هاتبعيت از اميال و هواهاي نفساني و خود محوري است،كه مانع توجه به حقيقت مي گردد.

4. عدم تبعيت كوركورانه:

يك دانشجوي سياسي بايد فارغ از طيف هاي رسانه اي، بر اساس اسناد و مدارك و واقعيت هاي موجود به بررسي پديده هاي سياسي بپردازد. چرا كه مطالب رسانه هايخارجي و حتي برخي تحليل هاي داخلي گاه گمراه كننده مي باشد، اگر كسي توان و قدرت تحليل مسائل سياسي و اجتماعي را به صورت دقيق و مستدل دارد، طي مراحل فوق و داشتن ويژگيهاي تحليل گري، ميتواند ارائه تحليل سياسي نمايد. اما اگر چنين تواني ندارد، يا امكانات لازم و اطلاعات كافي در اختيار نيست، بايد به منابعي مراجعه كندكه داراي اين ويژگيها باشند. بايد از تحليل هاي دشمنان خارجي و داخلي كه از طريق امواج راديويي و برخي مطبوعات اقدام به تحريف حقايق و وارونه جلوه دادن واقعيت ها ميكنند، پرهيز شود،

5 . به كارگيري اصول مكتبي:

در تحليل حوادث و وقايع بايد چارچوب هاي منطقي وعقلاني ونيز اصول و ارزش هاي ديني ملاك قرار گيرد و در تمامي مراحل تحليل و نتيجه گيري در نظرگرفته شود. بنابراين ميتوان با استفاده از راه هاي فوق و به كارگيري اصول تحليل سياسي و مهمتر از همه استمداد از خداوند متعال در هدايت به سوي واقعيات به درك اطلاعات صحيح و بينش سياسي قوي در زمينه مسائل سياسي نائل شد.

راههاي درك درست مسايل سياسي:
1- بهره گيري از استاد؛
دراين رابطه لازم است از اشخاصي كه داراي بينش و اطلاعات سياسي صحيح و بالايي هستند استفاده وازمشورت آنان بهره برداري شود..
2- خواندن كتاب هاي سياسي.
مطالعه آثار ، مقالات وكتابهاي خوب سياسيوبهره برداري از دانش ديگران ، مارا براي رسيدن به درك عميق تر ياري خواهد كرد.
3- شناخت زمان
نسبت به مسائل مهم سياسي مربوط به كشور، منطقه و جهان وتوطئه ها و اهداف شوم دشمنان ، بايد شناخت كافي به دست آورد.
4- كسب اطلاعات صحيح وتحليل آن:
در زمينه هاي مختلف سياسي راههاي متعددي براي كسب اطلاعات وجود دارد كه ارزش هر كدام براساس مؤلفه هايي از قبيل ميزان صحت و سقم اطلاعات، عميق يا سطحي بودن آنان، ميزان كاشفيت از واقع و... متفاوت ميباشد. اما به نظرمي رسد بهترين روشي كه مي تواند ارايه دادمراحل ذيل ميباشد:

در مرحله اول:
لازم است سطح اطلاعات و معلومات خود را درباره مباني انديشه سياسي در اسلام از طريق مطالعه كتاب وراهنمايي استادان، بالا برده و نسبت به مباني و بنيادهاي نظري اسلام در مورد سياست، اطلاعات عميق ريشه اي و اصولي كسب نماييم.

در مرحله دوم:
بايدآگاهي هاي سياسي نسبت به مسائل روز و حوادث جاري كشور را افزايش داده و اطلاعات صحيحي در اين زمينه بدست آوريم.
در اين راستا به يك طرف غلتيدن و تنها به افكار يك جناح گرايش يافتن كافي نيست. لازم است ديدگاههاي مختلف را مورد بررسي و دقت قرار داد واز تعصب جناحي پرهيزكرد. ومشورت وگفتگو با صاحب نظران آگاه وكسب اطلاعات از طريق رسانهء مليومطالعه روزنامه ها ومجلات سياسي ـ اجتماعي وحضور در نشست ها وبرنامه هايي كه صاحب نظران سياسي ومتعهد برگزار مي كنند ، آگاهي هاي مارا افزايش خواهدداد .
در مرحله سوم:
بايد توجه شود كه كسب اطلاعات هر چند صحيح به تنهايي نميتواند انسان را به بينش و درك سياسي قوي نسبت به واقعيات رسانده و از خطا و اشتباه درتحليل ها ، مصون نگه دارد.لذا بايد تحليل خود را با ديگران به بحث ومشورت نهاد وبا تمرين ، به تصحيح كاستي ها پرداخت.

بي تفاوتي دانشجويان:
بدون اينكه بپذيريم كه دانشجويان بي تفاوت شده اند، تنهابه چند نكته مهم توجه مي كنيم..
الف ) بي تفاوت شدن دانشجويان علل مختلفي مي تواند داشته باشد، از جمله:
1- سرخوردگي اجتماعي،
2- ضعف يا فقدان حس مسؤوليت پذيري ناشي از تربيت خانوادگي يا محيط آموزشي.
3- ناآگاهي نسبت به وظايف و مسؤوليت هاي خود،
4- جو را مغاير حركت هاي اصلاحي ديني يافتن و تحت تأثير جو قرار گرفتن،
5- دلزدگي نسبت به مسايل سياسي؛
6- احساس دردسر سازي ؛
طبيعي است كه درمان اين مسأله نيز نسبت به علل و عوامل آن بسيار متفاوت مي باشد، به طوري كه بررسي جدي آن نيازمند مطالعات گسترده اي است ولي موثرترين راه آن تقويت حس مذهبي و دلسوزي نسبت به كشوروسرنوشت جامعه است..

ب) دانشجو زماني مي تواند از بي تفاوتي رها شود كه به دنبال تحصيل مقدمات ذيل باشد.
1- تحكيم مباني نظري و عقيدتي با تحقيق و مطالعه و تفكر،
2- شناخت زمان و جريانات و وضعيت جهان و ايران.
در حال حاضر اين دو عنصر مانند دو بال از يك سو آرمان ها و ايده ها را مشخص ميسازد و از سوي ديگر واقعيت و راه كارهاي عملي را مينماياند

ج) علت بي تفاوتي را بايد درجاي ديگر يافت
برخي كه معتقدند جوانان نسبت به مسائل سياسي بي تفاوت شده اند ، وقتي ديدند كه از طريق دانشجويان به منافع خود نمي توانند برسند بي تفاوتي را مطرح ساختند ! كساني هم هستندكه سياسي بودن دانشجو را فقط درمسائل سياسي، حزبي وگروهي مي داند، لذا دانشجوئي كه درعرصه هاي علمي ،ديني واجتماعي حضور پيدا مي كندوباا نگيزه خدمت به مردم ويافتن حقيقت وجودي خودتلاش علمي مي كند به او« انگ »بي تفاوتي زده مي شود.
اگر زماني دانشجو بي تفاوت شد درابتداء بايد ديد كه ديگران چه كرده اند؟كساني كه براي دانشجويان دل مشغولي ايجاد كردندواز طريق وعده هاي غيرعملي وايجاد اميد وانتظارات غيرواقع بينانه درآنها ،زمينه بي تفاوتي را درآنها كاشتند، يا با اين رفتارهاي كاذب و سراب گونه براي دانشجويان باعث ايجاد سرخوردگي آنها شده اند.از طرفي وقتي به عرصه ايران زمين نگاه مي كنيم . مشاهده مي شود كه در اين 25 سال كه از عمر انقلاب اسلامي گذشته است ، جوانان علي الخصوص دانشجويان درهمه عرصه ها شركت داشته اند وما در اين حركت ها بي تفاوتي هارا كم مي بينيم و شركت دانشجويان در مباحث سياسي وفعاليت هاي اجتماعي وحساسيت آنان نسبت به اموري ازقبيل انتخابات ، علامت اين حضورا ست.

نتيجه اينكه:
سياسي بودن دانشجو مقوله اي است كه داراي مراتبي است. حد لازم سياسي بودن به معناي حساسيت در برابر سرنوشت خود و جامعه خويش و تلاش فكري و عملي براي بهبود آن است. شركت در صحنه هاي مختلف سياسي مانند انتخابات، و اهل تحقيق بودن دراين زمنيه ها حد ضرورت است . بنابراين نبايد تصور كنيم‌ دانشجويان‌ از انديشيدن‌، سياسي‌ بودن‌، سياسي‌ فكر كردن و تاثيرگذاري‌، فاصله‌ گرفته اند، بلكه‌ تلاش هاي خود را براساس شرايط ونيازهاي زمان‌ و مكان‌ جهت داده اندالبته بقول مقام معظم رهبري« نسل جوان دانشجواجازه نخواهد داد كه دانشگاه خانه ي امن دشمنان اين ملت وفريب خوردگان بيگانه بشود»(3)
امروز حضورفعال علمي دانشجويا ن دركنار حضور سياسي متعهدانه وهوشمندانه آنان، وبه دور از جنجال ها وهيا هو هاي حزبي وجناحي ، خود بهترين دليل براي حساسيت واحساس وظيفه آنان در برابر كشور، مردم وانقلاب است.

پي نوشت :
1.روزنامه شرق .16 آذر 1383
2 .همان
3.سخنان رهبري در ديدار با دانشجويان 19/12/1379

به نقل از http://www.halgheh.net


نويسنده :
info@porseman.orgويژه


انتشار اينترنتي مطالب يا چاپ در نشريات دانشجويي با ذکر منبع موجب امتنان است

نقل مطالب در ديگر نشريات با اطلاع ين مجموعه و ذکر منبع بلامانع است

بري چاپ در کتب، کسب اجازه کتبي الزامي است

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها