مجادله با مباحثه چه فرقي دارد، و چرا از مجادله كردن، نهي شده است؟
مباحثه از ريشه بحث به معناي جستجو نمودن، تعامل اشخاص و افكاري است كه به دنبال يافتن حقيقت هستند. اين گونه مباحثه گاهي به مشاجره نيز كشيده مي شود؛ ولي حتي در اين صورت، بحث بر سرحقيقت و به انگيزه ي حقيقت جوئي انجام مي شود و هيچگونه غرض شخصي و انگيزه هاي خودخواهانه در آن وجود ندارد. ولي مجادله دقيقا بر عكس مباحثه ريشه در خودخواهي و اثبات خود دارد.
در مجادله هدف اثبات حقانيت نظر خود است اگر چه آن نظر در حقيقت باطل باشد. ملاك اثبات در مجادله حقيقت يابي نيست؛ از آن رو مورد نهي قرار گرفته و خصوصا در قرآن كريم مورد مذمت و سرزنش واقع شده است، غافر / 35
در كتاب نقطه هاي آغاز در اخلاق عملي آمده است: جدال عبارت است از بحث و گفتگوئي كه به منظور كوبيدن طرف و غالب شدن بر او صورت مي گيرد و علت اينكه به اين گونه مباحثه مجادله مي گويند اين است كه دو نفر در برابر يكديگر به بحث و مشاجره مي پردازند تا هر كدام فكر خود را بر ديگري تحميل نمايد. و طرف مقابل را وادار نمايد كه از افكار و عقايد خود دست بردارد، نقطه هاي آغاز در اخلاق اسلامي / ص 688 قرآن كريم در آيات (غافر / 4) (غافر / 56) ريشه مجادله را در تكبر و خود بزرگ بيني، و كفر معرفي نموده است.
البته مجادله نوع صحيحي نيز دارد كه از آن به جدال احسن ياد شده است. جدال احسن اثبات حق است به روشي كه مورد قبول مخاطب واقع مي شود. اين نوع مجادله چون با هدف اثبات حق انجام مي شود و از روش درستي بهره مي برد، مورد سفارش است و مذموم نيست نحل / 125
براي مطالعه بيشتر به كتاب علم اخلاق اسلامي، ص 337 مراجعه شود.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن