در بعضي از شهرهاي ايران، زنان روستانشيني هستند كه نوعاً خود را نمي پوشانند؛ آيا مي توان بدون قصد لذت به آنها نگاه كرد؟
آيت اللّه مكارم و آيت اللّه بهجت: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد.آيت اللّه بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 2434؛ آيت اللّه مكارم، استفتاءات، ج 1، س 812.
آيات عظام امام خمينى، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: بنابر احتياط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نيز جايز نيست.امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2 (النكاح) م 27؛ آيت اللّه فاضل و آيت اللّه نورى، تعليقات على العروة، (النكاح) م 27، آيت اللّه صافى، هداية العباد، ج 2، (النكاح) م 27.
آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: چنانچه از زنان بى باكى است كه اگر او را امر به حجاب كنند اعتنا نمى كنند نگاه به آنان بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام، اشكال ندارد.آيت اللّه سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 2434؛ آيت اللّه وحيد، توضيح المسائل، م 2443؛ آيت اللّه تبريزى، منهاج الصالحين، م 1232.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن