مفهوم استثمار چيست؟
استثمار(Exploitation) در لغت به معناي استفاده از موفقيت ،بهره كشى كردن سوء استفاده ،بهره بردارى ،انتفاع ،استخراج مي باشد .واژه استثمار از ريشه « ثمر » و معادل فارسي آن « بهره كشي » است و در مباحث اقتصادي و اجتماعي به معناي استفاده و بهره بردن از كار كسي ديگر است . معنا و مفهوم علمي استثمار چنين است : به دست آوردن مجاني محصول كار يك فرد از جانب فردي كه صاحب خصوصي وسائل توليد است .
دراصطلاح اقتصادي يعني گرفتن محصول كار اضافي و بعضي اوقات حتي قسمتي از كار لازم . در دوران فئوداليسم پايه استثمار عبارت بود از مالكيت خصوصي ارباب بر زمين و مالكيت نيمه تمام بر مصرف يا رعيت كه البته اين امر به نسبت كم يا بيش با خصوصيات بسيار متفاوت در كشورهاي مختلف ظهور كرد و طيف بسيار متنوعي از انواع بهره كشي فئودالي را در ممالك گوناگون با ويژگيهاي خاص به وجود آورد . آخرين دوران متكي به استثمار فرد از فرد دوران سرمايه داريست كه در آن مالكيت خصوصي سرمايه داران وسيله بهره كشي از كارگران و زحمتكشاني است كه خود به اصطلاح آزادند و تحت مالكيتي نيستند ولي نيروي كارشان وسيله استثمار صاحبان سرمايه است . (آشنايي با اصطلاحات سياسي ، سامانه شبكه جهاني جام جم )


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن