سلام
با توجه به اينكه عده اي حضور اصحاب فتنه در دانشگاه به منظور سخنراني يا حتي مناظره غلط ميدانند و با ان مخالفت ميكنند و اين موضوع را خواسته ي رهبري عنوان ميكنند.
۱-رهبري در كدام سخنراني به اين موضوع اشاره كرده اند؟
۲-اين موضوع كه حتي با مناظره ها هم مخالفت شود چه سنخيتي با تاكيدات رهبري بر كرسي هاي ازاد انديشي دارد؟
با سلام و تحيت و قدرداني از مكاتبه ي شما با اين مركز
پرسشگر ارجمند، در ارتباط با موضوع چند نكته را خدمت شما عرض نماييم:
اولا اينكه قطعا توجه داريد كه فتنه ي 88 به تعبير رهبر معظم انقلاب فتنه ي عميقي بود كه به مدت هشت ماه امنيت و نظم عمومي كشور را درگير خود نموده و آسيب هاي زيادي به امنيت ملي كشورمان وارد نمود و مع الاسف تاثيرات مخرب آن محدود به سياست داخلي نمانده بلكه در عرصه ي بين المللي نيز آسيب ها و خسارت هايي جدي به منافع ملي نظام جمهوري اسلامي وارد آورد. نذكر اين نكته از آن رو بود كه تصور ننماييم فتنه 88 مساله ي كوچكي بوده و مي توان به راحتي آن را فراموش نمود. ظلم بزرگي –به تعبير رهبر انقلاب- كه در اين ماجرا به نظام اسلامي وارد شد هنوز كه هنوز است آثار خود را هر از گاهي نشان مي دهد. بنابر اين و با اين توضيح به هيچ وجه قابل قبول نيست كه در فضاي دانشگاهي كشور ، بستري مساعد براي دفاع و طرح مجدد مسائل مرتبط با فتنه مطرح باشد. اگر مروري بر سخنان رهبر معظم انقلاب در طول سال هاي بعد از فتنه تا به امروز داشته باشيد متوجه خواهيد شد كه محكوم كردن فتنه 88 و تنبه دادن افكار عمومي به ضرر هاي وسيع اين فتنه همواره در طول اين سال ها يكي از موارد مورد تاكيد رهبري معظم انقلاب مي باشد. بنابراين مي بايست بين محكوميت فتنه و لزوم روشنگري پيرامون ابعاد آن و نقش خواص بي بصيرت در آن و لزوم ازاد انديشي در محيط دانشگاهي تفكيك نمود. در پيوست پاسخ پيرامون كرسي هاي آزاد انديشي از ديدگاه رهبري مطالبي بيان خواهد گرديد.
ثانيا مي بايست بين جلسه ي مناظره و بحث و بررسي و جلسه ي سخنراني تفكيك نمود. در جلسه ي سخنراني جريان اطلاعات يك سويه و منطبق با عقايد و اراي سخنران است اما در مناظره هر يك از طرفين به نقد و تحليل ديدگاه هاي طرف مقابل مي پردازند و مستمع با ارزيابي تحليل هاي ارائه شده نسبت به جمع بندي نظرات و تشخيص صحيح و سقيم اقدام مي كند. با توجه به همين نكته به نظر مي رسد مقوله ي كرسيهاي آزاد انديشي با مناظره سازگار است نه با جلسات سخنراني.
اينكه در فضايي منطقي و دو جانبه، صاحبان افكار سياسي متعدد كشور با همديگر به مناظره نشسته و پيرامون مسائل اساسي كشور با همديگر به بحث و گفتگو بپردازند، مساله اي است كه سابقه داشته و هم اكنون نيز در روال ماجراهاي سياسي دانشگاه ها در جريان مي باشد.
بحث و مناظره از يك سو براي پيشرفت هاي علمي و از سوي ديگر براي روشن شدن حقيقت و مفتضح شدن باطل ، از مقوله هايي است كه همواره مورد تاكيد مسوولان نظام اسلامي بوده است. اگر مروري به تاريخچه ي انقلاب اسلامي داشته باشيد متوجه مي گرديد كه در سال هاي ابتداي انقلاب اسلامي كه فضاي فكري كشورمان مملو از افكار و انديشه هاي متنوع غربي و شرقي بود، انديشمندان جهان اسلام با برپايي جلسات مناظره ي علمي با سران و مغز متفكر هاي جريانات فكري موجود در آن زمان ، به ابطال نظريات منسوخ شرقي و غربي پرداخته و در مقابل ديدگاه هاي مبتني بر نظريات اصيل ديني پيرامون مسائل مختلف را ارائه مي نمودند. قطعا شما نيز درباره ي حضور بزرگان و متفكراني مانند آيت الله شهيد دكتر بهشتي و آيت الله مصباح يزدي در مناظراتي با افرادي مانند كيانوري ( رئيس حزب توده ) يا احسان طبري ( نظريه پرداز كمونيست ) و ... مطالبي را خوانده يا شنيده ايد.
بنابر اين موضع جمهوري اسلامي ايران پيرامون جلسات مناظره به ويژه با كساني كه ادعاي روشنفكري و دگرانديشي دارند، واضح و مشخص مي باشد. بهترين شاهد بر اين مطلب تاكيدات مكرر رهبري معظم انقلاب ( دام ظله العالي ) پيرامون كرسي هاي آزاد انديشي در دانشگاه ها مي باشد.
احتمالا خود شما نيز با فضاي دانشگاه ها آشنا هستيد ، در حال حاضر نيز در اكثر دانشگاه ها ، جلسات مناظره اعم از علمي ، سياسي و ... بين افراد مختلف با ديدگاه هاي متضاد برگزار مي گردد و هر دو طرف آزادانه ديدگاه هاي خود را بيان نموده و به نقد و رد ديدگاه هاي طرف مقابل مي پردازند.
ثالثا رهبر معظم انقلاب همواره مخالفت خود را با برخورد هاي چكشي و برهم زدن مراسمات اعلام نموده اند.
در زير به بخشي از چند سخنراني رهبري در سالهاي اخيردر اين رابطه اشاره مي شود
۱ – من يك توصيه هم در زمينه ى سياسى بكنم. عزيزان من! برادران! خواهران! در سرتاسر كشور، امروز ما احتياج داريم به اتحاد و يكپارچگى. بهانه هاى اختلاف زياد است. گاهى در يك قضيه اى سليقه ى يك نفر، دو نفر با هم يكسان نيست؛ اين نبايد بهانه ى اختلاف بشود. گاهى در كسى يك گرايشى هست، در ديگرى نيست؛ اين نبايد مايه ى اختلاف بشود. آراء، نظرات، همه محترمند. اختلاف در درون، منازعه ى در درون، موجب فشل مي شود. قرآن به ما تعليم مي دهد: «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم».(۱) اگر منازعه كنيم، سر مسايل گوناگون – مسايل سياسى، مسايل اقتصادى، مسايل شخصيتى – دست به يقه شويم، دشمن ما جرى مي شود. يك مقدار از جرأتى كه دشمن در سالهاى گذشته پيدا كرد، به خاطر اختلافات بود.
سخنان در حرم رضوي در آغاز سال ۹۱
۲ – ممكن است ما با يكى مخالف باشيم، دشمن باشيم؛ درباره ى او چگونه قضاوت مي كنيد؟ اگر قضاوت شما درباره ى آن كسى كه با او مخالفيد و با او دشمنيد، غير از آن چيزى باشد كه در واقع وجود دارد، اين تعدى از جاده ى تقواست. آيه ى شريفه اى كه اول عرض كردم، تكرار مي كنم: «يا ايّها الّذين امنوا اتّقوا اللَّه و قولوا قولا سديدا»(۲). قول سديد، يعنى استوار و درست؛ اينجورى حرف بزنيم. من مي خواهم عرض بكنم به جوانان عزيزمان، جوانهاى انقلابى و مؤمن و عاشق امام، كه حرف ميزنند، مي نويسند، اقدام مي كنند؛ كاملاً رعايت كنيد. اينجور نباشد كه مخالفت با يك كسى، ما را وادار كند كه نسبت به آن كس از جاده ى حق تعدى كنيم، تجاوز كنيم، ظلم كنيم؛ نه، ظلم نبايد كرد. به هيچ كس نبايد ظلم كرد.
خطبه هاى نماز جمعه ى تهران در حرم امام خمينى (ره) – ۱۳۸۹/۰۳/۱۴
۳ – زيادتر نگوييد از آنچه كه هست، از آنچه كه بايد و شايد. منصف باشيم؛ عادل باشيم. اينها آن وظائف ماست. اينجور نيست كه ما چون مجاهديم، چون مبارزيم، چون انقلابى هستيم، بنابراين هر كسى كه از ما يك ذره – به خيال ما و با تشخيص ما – كمتر است، حق داريم كه درباره اش هر چى كه مي توانيم بگوييم؛ نه، اينجورى نيست. بله، ايمانها يكسان نيست، حدود يكسان نيست و بعضى بالاتر از بعضى ديگر هستند. خدا هم اين را مي داند و ممكن است بندگان صالح خدا هم بدانند؛ لكن در مقام تعامل و در مقام زندگى جمعى، بايد اين اتحاد و اين انسجام حفظ بشود و اين تمايزها كم بشود.
سخنان در ديدار اعضاى بسيجى  هيات علمى دانشگاه ها – ۱۳۸۹/۰۴/۰۲
۴ – اين حرفى كه من امروز زدم و از بعضى از مسوولان و سران كشور گله گزارى كردم، موجب نشود كه حالا يك عده اى راه بيفتند، بنا كنند عليه اين و آن شعار دادن؛ نه، بنده با اين كار هم مخالفم. اينكه شما يك نفر را به عنوان ضد ولايت، ضد بصيرت، ضد چه، مشخص كنيد، بعد يك عده اى راه بيفتند عليه او شعار بدهند، مجلس را به هم بزنند، بنده با اين كارها هم مخالفم؛ اين را من صريح بگويم. اين كارهايى كه در قم اتفاق افتاد، بنده با اينجور كارها مخالفم. آن كارهايى كه در مرقد امام اتفاق افتاد، بنده با اينجور كارها مخالفم. بارها به مسوولين و كسانى كه مي توانند جلوى اين چيزها را بگيرند، تذكر داده ام. آن كسانى كه اين كارها را مي كنند، اگر واقعاً حزب اللّهى و مؤمنند، خب نكنند. مى بينيد كه تشخيص ما اين است كه اين كارها به ضرر كشور است، اين كارها به نفع نيست. با احساساتشان راه بيفتند اينجا، آنجا، عليه اين شعار بدهند، عليه آن شعار بدهند؛ اين شعاردادن ها كارى از پيش نمي برد. اين خشم ها را، اين احساسات را براى جاى لازم نگه داريد. در دوران دفاع مقدس اگر بسيجى ها مي خواستند همين طور بروند يك جايى، طبق ميل خودشان حمله كنند، كه خب پدر كشور در مى آمد. نظمى لازم است، انضباطى لازم است، مراعاتى لازم است. اگر چنانچه به اين حرف ها اعتنايى ندارند، آنها كه خب حسابشان جداست؛ اما آن كسانى كه به اين حرف ها اعتناء دارند و مقيدند كه برخلاف موازين شرع حركت نكنند، بايد مراقبت كنند، از اين كارها نكنند.
سخنان در ديدار مردم آذربايجان  – ۱۳۹۱/۱۱/۲۸
۵ –در كشور آراء و عقايد مختلفي وجود دارد. اگر چنانچه يك عنوان مجرمانه اي بر يك حركتي، بر يك حرفي منطبق شود، اين عنوان مجرمانه البته قابل تعقيب است؛ دستگاه هاي موظف بايد تعقيب كنند و مي كنند؛ اما اگر عنوان مجرمانه اي نباشد، كسي است كه نميخواهد براندازي كند، نمي خواهد خيانت كند، نمي خواهد دستور دشمن را در كشور اجرا كند، اما با سليقه ي سياسي ما، با مذاق سياسي ما مخالف است، ما نمي توانيم امنيت را از او دريغ بداريم، عدالت را دريغ بداريم؛ «و لايجرمنّكم شنئان قوم علي الّا تعدلوا». قرآن به ما دستور مي دهد و مي گويد: مخالفت شما با يك قومي، موجب نشود كه عدالت را فرو بگذاريد و فراموش كنيد. «اعدلوا»؛ حتّي در مورد مخالف هم عدالت به خرج دهيد. «هو اقرب للتّقوي»؛(۱) اين عدالت، نزديكتر به تقواست. مبادا خيال كنيد تقوا اين است كه انسان مخالف خودش را زير پا له كند؛ نه، عدالت ورزيدن با تقوا موافق است. همه هوشيار باشيم، همه بيدار باشيم. اين بُعد هم نبايد ابعاد ديگر را در سايه قرار بدهد.
سخنان در بيست و دومين سالگرد امام خميني ۱۳۹۰/۰۳/۱۴
بنابراين مشاهده مي نماييد رهبر انقلاب با هر گونه برخورد از قبيل برهم زدن جلسه ي سخنراني مخالف اند. و اگر هم اعتراضي به برقراري نشست و برنامه اي وجود دارد مي بايست از مجاري قانوني اعتراض خود را به گوش مسوولان رساند.
پس با روشن شدن پاسخ قسمت نخست، پاسخ قسمت دوم نيز معلوم مي گردد . رهبر معظم انقلاب هيچ گاه با برگزاري جلسات مناظره و ... مخالفتي نداشته اند و دقيقا در نقطه ي مقابل آن، با تاكيد بر رواج و گسترش كرسي هاي آزاد انديشي گام مهمي در پيشرفت فكري كشور برداشتند.
مجددا از مكاتبه ي شما با اين مركز قدرداني مي نماييم.
منتظر سوالات بعدي شما هستيم.
پيوست :
در پيوست پاسخ به نظر مي رسد به مناسبت بحث، مروري بر بخشي از ديدگاه هاي رهبري انقلاب ( دام ظله ) پيرامون كرسي هاي آزاد انديشي خالي از لطف نباشد. فلذا به منظور حسن ختام گوشه اي از آراي رهبري عزيز پيرامون اين مساله را خدمتتان تقديم مي نماييم .
يك. «كرسي هاي آزاد انديشي»
منظور از كرسى هاى آزاد انديشى ايجاد فضايى مناسب در محيط هاى علمى از جمله دانشگاهها براى طرح انديشه ها و ديدگاههاى مختلف در زمينه هاى گوناگون، در فضايى كاملاً علمى و بر پايه استدلال و منطق و فارغ از هرگونه تبليغات منفى و بزرگ نمايى ها، سياه نمايى ها، جنجال و هياهو و سياست زدگى و... است كه بستر لازم را براى طرح انديشه ها و ديدگاههاى مختلف فراهم نموده و قدرت استدلال، انديشه، تفكر و تحليل را در اختيار افراد قرار مى دهد كه اين مسأله در بالندگى و پويايى فضاى جامعه و مقابله با تبليغات و توطئه هاى دشمنان نقش بسيار مهمى دارد و همين امر دليل تاكيد و پافشارى مقام معظم رهبرى بر بحث كرسى هاى آزا دانديشى است. در اينجا مناسب است به برخى از فوايد و آثار مثبت كرسى هاى آزاد انديشى ديدگاه مقام معظم رهبرى به اختصاراشاره مى كنيم
1 ايجاد جريان سيال فكرى در سايه كرسى هاى آزاد انديشى
«يكى از مسائل مهم كه همت مضاعف و كار مضاعف مى طلبد، مسئله توليد فكر است كتابخوانى، افزايش معلومات عمومى در زمينه هاى گوناگون. اين كرسى هاى آزادانديشى كه ما عرض كرديم، پيشنهاد كرديم در دانشگاه ها و در حوزه ها به راه بيفتد، مى تواند يك جريان سيال فكرى بسيار باارزشى را در جامعه به راه بيندازد.» (پايگاه اطلاع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، 89/ 1/ 1)
2 گسترش توليد علم و انديشه در پرتو كرسى هاى آزاد انديشى
«تنها راه گسترش فرهنگ و توليد علم و انديشه در كشور، ايجاد فضاى نقادى علمى در پرتو آزادانديشى حقيقى در دانشگاه ها و حوزه ها است. آزادانديشى در جامعه، نه به معناى تصور تلاش براى ايجاد زمينه به منظور حمله به بنيان ها و ارزش ها و نه به معناى لزوم حمله به بنيان ها و ارزش ها است، بلكه اين دو تصور، ظلم به آزادانديشى مى باشد. »(همان، بيانات معظم له در ديدار با اعضاى انجمن اهل قلم 81/ 11/ 8)
3 ايجاد فضاى اظهار نظر آزاد
«بهترين زمينه براى ايجاد فضاى اظهارنظر آزاد، تسريع در راه اندازى كرسى هاى آزادانديشى در دانشگاهها است.» (همان، ديدار مقام معظم رهبرى با جمعى از اساتيد و اعضاى هيات علمى، نخبگان، و رؤساى دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى، 88/ 6/ 8)
4 آشكار شدن حقيقت و كمك به پيشرفت كشور
«شما كرسى آزادفكرى سياسى را، كرسى آزادفكرى معرفتى را تو همين دانشگاه تهران، تو همين دانشگاه شريف، تو همين دانشگاه اميركبير به وجود بياوريد. چند نفر دانشجو بروند، آن جا حرف شان را بزنند، حرف همديگر را نقد كنند، با همديگر مجادله كنند. حق، آن جا خودش را نمايان خواهد كرد. حق اين جورى نمايان نمى شود كه كسى يك انتقادى را پرتاب بكند. اين جورى كه حق درست فهميده نمى شود. ايجاد فضاى آشفته ذهنى با لفاظى ها هيچ كمكى به پيشرفت كشور نمى كند. شما تجربه اين پدر پيرتان را در اين زمينه داشته باشيد. آنى كه كمك مى كند به پيشرفت كشور، آزادى واقعى فكرهاست يعنى آزادانه فكر كردن، آزادانه مطرح كردن، از هو و جنجال نترسيدن، به تشويق و تحريض اين و آن هم نگاه نكردن.» (همان، بيانات در ديدار جمعى از نخبگان علمى كشور (6/ 8/ 1388،
5 سالم ماندن محيط اجتماعى از آسيب ها
«اگر چنانچه بحث هاى مهم تخصصى در زمينه ى سياسى، در زمينه هاى اجتماعى، در زمينه هاى گوناگون حتّى فكرى و مذهبى، در محيطهاى سالمى بين صاحبان توان و قدرتِ بحث مطرح بشود، مطمئناً ضايعاتى كه از كشاندن اين بحثها به محيطهاى عمومى و اجتماعى ممكن است پيش بيايد، ديگر پيش نخواهد آمد. وقتى كه با عامه ى مردم، افراد مواجه مى شوند، همه نمى توانند خودشان را حفظ كنند. مواجهه ى با عامه ى مردم، انسان ها را دچار انحراف ها و انحطاط ها و لغزش هاى زيادى مى كند كه متأسفانه ما شاهد بوديم. خيلى از افرادى كه شما مى بينيد در مواجهه ى با عامه ى مردم يك حرفى مى زنند، يك چيزى مى گويند، در اعماق دلشان اى بسا خيلى اعتقادى هم ندارند. به تعبير بعضى ها جوگير مى شوند اين خيلى چيز بدى است. اگر در محيطهاى خاص، محيطهاى آزادانديشى و آزادفكرى، اين مسائل مطرح بشود ج مسائل تخصصى، مسائل فكرى، مسائل چالش برانگيز ج مطمئناً ضايعات كمتر پيش خواهد آمد.» (همان، ديدار مقام معظم رهبرى با جمعى از اساتيد و اعضاى هيات علمى، نخبگان، و رؤساى دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى، 88/ 6/ 8)
البته بايد توجه داشت كه كرسى هاى آزاد انديشى در عين حال كه مى تواند اثار مثبت و ارزنده اى را براى كشور به همراه داشته باشد اما در عين حال با آسيب ها و تهديدهايى روبروست كه لازم است از آن ها جلوگيرى شود و فضاى آزاد انديشى به فضايى براى تخريب ارزش ها تبديل نگردد مقام معظم رهبرى در اين باره فرمودند: «بايد راه آزادانديشى و نوآورى و تحول را باز گذاشت، منتها آن را مديريت كرد تا به ساختارشكنى و شالوده شكنى و برهم زدن پايه هاى هويت ملى نينجامد، اين كار، مديريت صحيح لازم دارد. چه كسى بايد مديريت كند؟ نگاه ها فورا مى رود به سمت دولت و وزارت علوم و... نه، مديريتش با نخبگان است با خود شماست با اساتيد فعال، دانشجوى فعال و مجموعه هاى فعال دانشجويى. حواس تان جمع باشد دنبال حرف نو و پيدا كردن حرف نو حركت كنيد اما مراقب باشيد كه اين حرف نو در كدام جهت دارد حركت مى كند در جهت تخريب يا در جهت ترميم و تكميل اين ها با هم تفاوت دارد. اين وظيفه اى است به عهده خود شماها.» (همان، بيانات معظم له در دانشگاه سمنان، 85/ 8/ 18)
دو. بخشي از بيانات مقام معظم رهبري پيرامون كرسي هاي آزاد انديشي
سه كرسي متفاوت ولي در يك راستا
• به نظر مى رسد كه هر سه روش پيشنهادى شما يعنى تشكيل ۱) «كرسى هاى نظريه پردازى»؛ ۲) «كرسى هاى پاسخ به سؤالات و شبهات» و ۳) «كرسى هاى نقد و مناظره»، روش هايى عملى و معقول باشند و خوب است كه حمايت و مديريت شوند به نحوى كه هر چه بيش تر، مجال علم، گسترش يافته و فضا بر دكانداران و فريب كاران و راهزنان راه علم و دين، تنگ تر شود[۱].

آزادفكري در همه ي رشته ها
• من بر پيشنهاد شما مى افزايم كه اين ايده چه در قالب «مناظره هاى قانونمند و توأم با امكان داورى» و با حضور «هيأت داورى علمى» و چه در قالب تمهيد «فرصت براى نظريه سازان» و سپس «نقد و بررسى» ايده ي آنان توسط نخبگان فن و در محضر وجدان علمى حوزه و دانشگاه، تنها محدود به برخى قلمروهاى فكر دينى يا علوم انسانى و اجتماعى نيز نماند بلكه در كليه ي علوم و رشته هاى نظرى و عملى (حتى علوم پايه و علوم كاربردى و …) و در جهت حمايت از كاشفان و مخترعان و نظريه سازان در اين علوم و در فنون و صنايع نيز چنين فضايى پديد آيد.
• براى آن  كه ضريب «علمى بودن» اين نظريات و مناظرات، پايين نيايد و پخته گويى شود و سطح گفت وگوها نازل و عوامانه و تبليغاتى نشود، بايد تمهيداتى انديشيد و قواعدى نوشت.
• اين جانب با چنين طرح هايى همواره موافق بوده ام و از آن حمايت خواهم كرد و از شوراى محترم مديريت حوزه ي علميه ي قم مى خواهم تا با اطلاع و مساعدت «مراجع بزرگوار و محترم» و با همكارى و مشاركت «اساتيد و محققين برجسته ي حوزه»، براى بالندگى بيشتر فقه و اصول و فلسفه و كلام و تفسير و ساير موضوعات تحقيق و تأليف دينى و نيز فعال كردن «نهضت پاسخ به سؤالات نظرى و عملى جامعه»، تدارك چنين فرصتى را ببينند.
• از شوراى محترم انقلاب فرهنگى و به ويژه رياست محترم آن نيز مى خواهم كه اين ايده را در اولويت دستور كار شورا براى رشد تمامي علوم دانشگاهى و نقد متون ترجمه اى و آغاز «دوران خلاقيت و توليد» در عرصه ي علوم و فنون و صنايع و به ويژه رشته هاى علوم انسانى و نيز معارف اسلامى قرار دهند تا زمينه براى اين كار بزرگ به تدريج فراهم گردد و دانشگاه هاى ما بار ديگر در صف مقدم تمدن سازى اسلامى و رشد علوم و توليد فن آورى و فرهنگ، قرار گيرند. بى شك هر دو نهاد از طرح هاى پيشنهادى فضلا دانشگاهى و حوزوى و از جمله طرح شما، استفاده خواهند كرد تا با رعايت همه ي جوانب مسأله، جنبش «پاسخ به سؤالات»، «مناظرات علمى» و «نظريه پردازى روشمند» را در كليه ي قلمروهاى علمى حوزه و دانشگاه، نهادينه و تشويق كنند.[۲]

جلسه ي آزادانديشي بايد تخصصي باشد، نه عمومي
• يكى از دوستان گفتند كه انديشه و علم، دستورى نباشد. من چنين چيزى سراغ ندارم. در جامعه ى ما انديشه دستورى نيست؛ نه علم دستورى است، نه انديشه ي دستورى است. كجا؟ مشخص كنند بگويند. كسى كه با اين قضيه مبارزه كند، خود منم. ما طرفدار آزادانديشى هستيم.
• البته من به شماها بگويم، آزادانديشى جايش توى تلويزيون نيست؛ آزادانديشى جايش توى جلسات تخصصى است. مثلاً فرض كنيد در زمينه ى فلان مسأله ى سياسى، يك جلسه ى تخصصى دانش جويى بگذاريد؛ دو نفر، پنج نفر، ده نفر بيايند آن جا با هم ديگر بحث كنند؛ اين مي شود آزادانديشى.
• همين جور، بحث سر معارف اسلامى است؛ همين جور، بحث سر تفكرات مكاتب گوناگون جهانى است؛ همين جور، بحث سر يك مسأله ى علمى است. بنابراين جلسه بايد جلسه ى تخصصى باشد؛ والا توى جلسات عمومى و در صدا و سيما دو نفر بيايند؛ بحث كنند، آن كسى كه حق است، لزوماً غلبه نخواهد كرد. آن كسى غلبه خواهد كرد كه بيش تر عيارى كار دستش است و مي تواند بازيگرى كند؛ مثل قضيه ى عكس مار و اسم مار. گفت: كدام يكى مار است؟ مردم با اشاره به عكس مار گفتند: معلوم است، مار اين است.
• بنابراين آزادانديشى در جلسات تخصصى متناسب با هر بحثى بايد باشد؛ در محيط هاى عمومى جاى آن بحث ها و مناظره ها نيست. اين هم معنايش اين نيست كه دارد تحميل مي شود؛ نه، بالاخره يك فكر حق مطرح مي شود؛ «ادع الى سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتى هى احسن». اين حكمت و موعظه ى حسنه و مجادله ى احسن براى چيست؟ «ادع الى سبيل ربك». يعنى اين قبلاً يك اصل موضوعى است، دعوت به سمت خداست. در همه چيز همين جور است. دعوت بايد با زبان درست انجام بگيرد، اما جهت دعوت بايد مشخص باشد.
• معنى ندارد كه انسان جهت دعوت را آزاد بگذارد؛ اين موجب گمراهى مردم مي شود. مردم را بايد هدايت كرد.[۳]
• بنده به معناى حقيقى و وسيع كلمه معتقد به آزادى بيانم؛ منتها برخى از حرف ها جايش در منبرهاى عمومى نيست؛ جايش در مباحث تخصصى است. بله، چند نفر فقيه بنشينند، چند نفر حقوقدان بنشينند، چند نفر فيلسوف بنشينند، چند نفر جامعه شناس بنشينند درباره ى اساسى ترين مسايل و درباره ى اصل توحيد با هم بحث كنند؛ يكى رد كند، يكى قبول كند، يكى استدلال كند؛ بعد هم پخش بشود و جلوى چشم مردم قرار بگيرد؛ اما در محافل تخصصى اين كار بايد انجام بگيرد.
• درباره ى بينات انقلاب هم همين طور است؛ درباره ى مسايل اساسى نظام جمهورى اسلامى هم همين طور است؛ در مجالس تخصصى بحث انجام بگيرد. اين نهضت آزادفكرى كه ما مطرح كرديم، براى همين است.
• البته دانشگاه ها و حوزه ها اول حركت خوبى از خود نشان دادند و تجاوب كردند؛ ليكن عملاً من در صحنه چيزى مشاهده نمى كنم. محافل علمى راه بيندازند و بحث كنند؛ اما اگر قرار شد يك نفر اغواگرانه مطلبى را كه در حوزه ى تخصصى بايد به بحث و جدل و استدلال طرفينى گذاشته شود، براى عامه ى مردم بيان كند، اين آزادى بيان نيست. البته اين ها اختلافات فكرى و سياسى و اختلاف و شكاف بين اركان حاكميت نظام است كه مى تواند به كشمكش نرسد. چند سال تلاش داشتند اين كار را بكنند؛ يعنى بين اركان حاكميت اختلاف بيندازند. پيداست كه وقتى بين مسؤولان اصلى كشور كشمكش و دعوا و اختلاف بود و هم ديگر را قبول نداشتند و دايم به فكر ضربه زدن به هم بودند، كارها پيش نمى رود. خوشبختانه برخى از مسؤولان هوشيارانه زير بار نرفتند و اجازه ندادند؛ و الا دشمن برنامه اش خيلى وسيع بود.[۴]

*اجراي آزادانديشي به عهده ي چه كساني است؟

توليد فكر و علم، ارزش عمومي حوزه و دانشگاه
• بايد «توليد نظريه و فكر»، تبديل به يك ارزش عمومى در حوزه و دانشگاه شود و در قلمروهاى گوناگون عقل نظرى و عملى، از نظريه سازان، تقدير به عمل آيد و به نوآوران، جايزه داده شود و سخنانشان شنيده شود تا ديگران نيز به خلاقيت و اجتهاد، تشويق شوند.
• بايد ايده ها در چارچوب منطق و اخلاق و در جهت رشد اسلامى با يك ديگر رقابت كنند و مصاف دهند تا جهان اسلام، اعاده ي هويت و عزت كند و ملت ايران به رتبه اى جهانى كه استحقاق آن را دارد بار ديگر دست يابد.[۵]

آزادانديشي، آرمان دانش جويي است
• بدنه ى دانش جويى هم به طور غالب انسان هاى معتقدى هستند؛ اما من مى خواهم غالب يا بيش از غالب بدنه ى دانش جويى كشور، مجموعه اى متعهد و داراى احساس مسؤوليت نسبت به آرمان هاى دانش جويى باشند. يكى از اين آرمان ها مسأله ى علم است؛ دومى عدالت خواهى است و آرمان سوم، آزادانديشى و آزادي خواهى است…
• شما مى توانيد در سه زمينه ى علم، عدالت خواهى و آزادانديشى كار تئوريك كنيد. اين كار تئوريك را مى توانيد در زمينه ى جنبش توليد علم يا در زمينه ى عدالت خواهى انجام دهيد. مثلاً در زمينه ى عدالت خواهى، مى توانيد قانون اساسى را مطالعه كنيد و ببينيد اگر ما بخواهيم عدالت اجتماعى را با همان مفهوم متعارفى كه همه مى فهميم، تحقق ببخشيم، بايد از كدام دستگاه ها چه توقع هايى داشته باشيم.[۶]

مديريت صحيح كرسي هاي آزادانديشي با اساتيد فعال و دانش جويان است
• حرف اصلى ما امروز اين است كه نه با توقف در گذشته و سركوب نوآورى مى توان به جايى رسيد، نه با رهاسازى و شالوده شكنى و هرج و مرج اقتصادى و عقيدتى و فرهنگى مى توان به جايى رسيد؛ هر دو غلط است.
• آزادى فكر؛ همان نهضت آزادفكرى كه ما دو، سه سال قبل مطرح كرديم و البته دانش جوها هم استقبال كردند؛ اما عملاً آن كارى را كه من گفته بودم، انجام نشده است؛ نه در حوزه، نه در دانشگاه. من گفتم كرسي هاى آزادانديشى بگذاريد. البته حالا اين جا الان يادم آمد كه در گزارش هاى مربوط به دانشگاه هاى سمنان خواندم كه خوشبختانه مجموعه هاى فعال دانش جويى در سمنان با هم ديگر مناظرات آزاد دارند. اگر اين گزارش كه به من دادند، دقيق باشد، بسيار چيز مثبت و خوبى است.
• مسأله ى آزادانديشى اى كه ما گفتيم، ناظر به اين است. بايد راه آزادانديشى و نوآورى و تحول را باز گذاشت، منتها آن را مديريت كرد تا به ساختارشكنى و شالوده شكنى و بر هم زدن پايه هاى هويت ملى نينجامد.
• اين كار، مديريت صحيح لازم دارد. چه كسى بايد مديريت كند؟ نگاه ها فوراً مى رود به سمت دولت و وزارت علوم و…؛ نه، مديريتش با نخبگان است؛ با خود شماست؛ با اساتيد فعال، دانش جوى فعال و مجموعه هاى فعال دانش جويى.
• حواستان جمع باشد! دنبال حرف نو و پيدا كردن حرف نو حركت كنيد؛ اما مراقب باشيد كه اين حرف نو در كدام جهت دارد حركت مى كند؛ در جهت تخريب يا در جهت ترميم و تكميل؛ اين ها با هم تفاوت دارد. اين وظيفه اى است به عهده ى خود شماها.
• امثال بنده كه مسؤول هستيم؛ البته مسؤوليت هايى داريم و شكى نيست در اين زمينه ها؛ اما كار، كار خود شماهاست. گمان نكنيد كه نهضت آزادانديشى و حركت تحول و شجاعت در كارهاى گوناگون را، به جاى شما كه دانش جو هستيد يا محقق هستيد يا استاد هستيد، ممكن است مسؤولان دولتى يا بنده بياييم انجام بدهيم؛ نه، من نقشم اين است كه بيايم بگويم اين كار را خوب است بكنيم.[۷]

آزادفكري آرمان جوان است با درجات متفاوت
• آزادفكرى و توليد علم و امثال اين ها آرمان جوان است و براى اين كه به اين آرمان برسد، به علم و فعاليت سياسىِ منظم و صحيح و كسب تجربه و دانايى احتياج دارد.
• جوان بايد در خود دانايى را به وجود بياورد. دانايى، فقط علم آموختن نيست؛ دانايى به انديشمندى هم ارتباط پيدا مى كند.
• بايد روى مسايل فكر كرد. عزيزان من! روى مسايل فكر كنيد تا به نتيجه برسيد. نهضت آزادفكرى اى كه من پيشنهاد كردم در دانشگاه و حوزه راه بيفتد، براى همين است. تريبون هاى آزاد بگذارند و با هم بحث كنند؛ منتها نه متعصبانه و لجوجانه و تحريك شده  به وسيله ى جريانات سياسى و احزاب سياسى كه فقط به فكر آينده ى كوتاه  مدت و مقاصد خودشان هستند و براى انتخابات و امثال آن از جوان ها استفاده مى كنند؛ بلكه براى پخته شدن، ورز خوردن و ورزيده شدن و با هدفِ آماده شدن براى ادامه ى اين راه طولانى و دشوار، اما بسيار خوش  عاقبت.
• به واقعيت كه نگاه مى كنيم، با جوان ها كه برخورد مى كنيم، گزارش ها را كه مشاهده مى كنيم، مى بينيم با وجودى كه آرمان گرايى در جوان هاى ما موج مى زند و بدون ترديد وجود دارد، اما درعين حال مجموعه ى جوان كشور ما – كه مجموعه ى بزرگى هم هست – همه در برابر احساس آرمان گرايى يك طور نيستند و يك طور فكر نمى كنند.
• بعضى دچار غفلت اند، دچار روزمرگى اند، سرشان گرم مسايل روزمره است و يادشان نمى آيد كه آرمانى هم وجود دارد.
• يك دسته هم كسانى هستند كه دغدغه دارند، اما مأيوس و غمگين و افسرده اند؛ نگاهشان بدبينانه است؛ مى گويند نمى شود كارى كرد؛ لذا از خير حيات طيبه مى گذرند؛ اين ها هم با اين كه دغدغه دارند و غافل نيستند، در نهايت به دام غفلت و روزمرگى مى افتند. انسان گاهى نشانه هاى يأس و بدبينى و نگاه منفى را مى بيند: آقا! چه فايده اى دارد؟ نمى شود، فايده اى ندارد. البته در بعضى ها اين احساس سطحى است، در بعضى ها هم اين احساس عميق است و تغيير دادن آن مشكل است.
• يك دسته كسانى هستند كه توسعه و رشد و پيشرفت علم و ميدان رقابت و آزادانديشى و امثال اين ها را مى خواهند، اما راه آن را در تقليد مطلق از الگوهاى غرب جست وجو مى كنند؛ فكر مى كنند «ره چنان رو كه رهروان رفتند.» رهروان چه كسانى هستند؟ فعلاً اقليتى در دنياى امروز، كه عبارت اند از كشورهاى غربى؛ شامل اروپا و كشور ايالات متحده ى آمريكا و بعضى از كشورهاى پيشرفته ى ديگر.
• يك عده هم كسانى هستند كه خويش را در خويش مى جويند.
• اين ها فكر مى كنند كه در مجموعه ى انديشه و معرفت و دستورالعمل موجود در اختيار ملت ايران و يك جوان آگاه و بيدار ايرانى به قدر كفايت براى رسيدن به آن الگو به شكل كامل راه وجود دارد. اين ها هم كم نيستند.
• از آن دو دسته ى اول مى گذرم. دسته ى سوم – كه راه علاج را تقليد مطلق از غرب مى دانند – فكرشان درخور مداقه است. شما جوان ها در اين زمينه بايد حقيقتاً فكر و كار كنيد.[۸]

جوانان هوشمند، سازوكار آزادانديشي را بيابند
• براى رسيدن به هر آرزوى بزرگ و هر هدف والايى، سازوكارى وجود دارد؛ اين سازوكار را بايد جوانِ هوشمندِ فرزانه ى دانش جو پيدا كند. بحث جنبش نرم افزارى از همين قبيل است؛ بحث آزادانديشى از همين قبيل است؛ بحث هاى گوناگونى كه در زمينه هاى مختلف اجتماعى مى شود، از همين قبيل است.[۹]

فضاي گفتماني را جوانان نخبه به وجود بياورند
• فكر كنيد، بگوييد، بنويسيد، در مجامعِ خودتان منعكس كنيد؛ آن كرسى هاى آزادانديشى را كه من صد بار – با كم و زيادش – تأكيد كردم، راه بيندازيد و اين ها را هى آن جا بگوييد؛ اين مي شود يك فضا.
• وقتى يك فضاى گفتمانى به وجود آمد، همه در آن فضا فكر مي كنند، همه در آن فضا جهت گيرى پيدا مي كنند، همه در آن فضا كار مي كنند؛ اين همان چيزى است كه شما مي خواهيد. بنابراين اگر چنانچه اين كارى كه شما مثلاً در فلان نشست تان، در فلان مجموعه ى دانش جويى تان كرديد، فكرى كه كرديد، ترجمه ى عملياتى نشد، به صورت يك قانون يا به صورت يك دستورالعمل اجرايي درنيامد، شما مأيوس نشويد؛ نگوييد پس كار ما بى فايده بود؛ نخير و من به شما عرض بكنم؛ در اين پانزده؛ شانزده سال اخير، همين حركت علمى اى كه آغاز شده، همين جور آغاز شده؛ همين جور امروز علم شده يك ارزش؛ چند سال قبل اين جورى نبوده. ما همين طور روزبه روز هى پيش رفتيم.[۱۰]

مديران دستگاه هاي علمي كشور بايد پاسخ گو باشند
• دستگاه هاى علمى كشور – كه مديران آن در دانشگاه ها و حوزه هاى علميه ى كشورند – مشخص كنند كه براى توليد علم، آزادانديشى علمى و تضارب افكار – كه ما از دانشگاه و حوزه اين مسايل را مطالبه كرديم – چه تلاش و كار بزرگى را انجام داده اند؛ چه قدر پيش رفته اند و چه كارهاى ديگرى را بايستى انجام دهند.[۱۱]

نقش رسانه در نهضت توليد علم و انديشه
• وقتى پيشرفت علمى وجود داشته باشد، پيشرفت فن آورى را هم با خودش مى آورد و پيشرفت فن آورى هم كشور را رونق مى دهد و در جامعه نشاط به وجود مى آورد.
• اگر علم نباشد، هيچ چيز نيست؛ و اگر فن آورى هم باشد، فن آورى عاريه اى و دروغى و وام گرفته ى از ديگران است؛ مثل صنعت هاى مونتاژى كه وجود دارد.
• علم را بايد رويانيد.
• به نظر من رسانه مى تواند در نهضت توليد علم و فكر و نظريه و انديشه در زمينه هاى مختلف – چه در زمينه ى فنى و چه در زمينه ى انسانى و غيره – نقش ايفا كند.
• شما مى توانيد خط توليد علم و فكر و نظريه را برنامه ريزى  شده دنبال كنيد؛ به بحث هاى منطقى و مفيد دامن بزنيد؛ كرسى هاى نوآورى را تلويزيونى كنيد و چهره هاى علمى نوآور خوب را مطرح نماييد.[۱۲]

آزادانديشي، وظيفه ي حتمي بخش هاي فرهنگي دولت اسلامي
• وظيفه ى حتمى ديگر دولت اسلامى، گسترش علم و دانايى است؛ چون دولت اسلامى بدون گسترش علم و دانايى به جايى نخواهد رسيد. گسترش آزادانديشى هم مهم است.
• واقعاً انسان ها بايد بتوانند در يك فضاى آزاد فكر كنند. آزادى بيان تابعى از آزادى فكر است. وقتى آزادى فكر بود، به طور طبيعى آزادى بيان هم هست. عمده، آزادى فكر است كه انسان ها بتوانند آزاد بينديشند. در غير فضاى آزاد فكرى، امكان رشد وجود ندارد. براى فكر، براى علم، براى ميدان هاى عظيم پيشرفت بشرى اصلاً جايى وجود نخواهد داشت.
• ما در مباحث كلامى و مباحث فلسفى هرچه پيشرفت داشتيم، در سايه ى مباحثه و جدل و بحث و وجود معارض داشتيم. اشكالى كه ما همواره به بخش هاى فرهنگى داشته ايم، اين بوده كه به نقش خودشان به عنوان يك دولت اسلامى در صحنه ى كارزار فكرى درست عمل نمى كنند.
• كارزار فكرى بايد باشد؛ منتها كارزار فكرى عملاً به اين شكل درنيايد كه ما به قول سعدى، سگ را بگشاييم و سنگ را ببنديم؛ حربه را از دست اهل حق و اهل آن فكرى كه حق مى دانيم، بگيريم؛ اما دست اهل باطل را باز بگذاريم كه هر بلايى مى خواهند، سر جوان هاى ما بياورند؛ نه، او حرف بزند، شما هم حرف بزنيد و در جامعه فكر تزريق كنيد.
• ما به تجربه دريافته ايم كه آن  جايى كه سخن حق با منطق و آرايش لازم خودش به ميدان مى آيد، هيچ سخنى در مقابل آن تاب پهلو زدن و مقاومت كردن نخواهد داشت.[۱۳]

گلايه ي رهبر انقلاب از حوزه: چرا كرسي آزادانديشي در حوزه راه نمي افتد؟
• يكى از موضوعاتى كه حتماً لازم است من عرض بكنم، مسأله ى آزادانديشى است كه در بعضى از صحبت هاى آقايان بود. چرا اين كرسي هاى آزادانديشى در قم تشكيل نمي شود؟ چه اشكالى دارد؟
• حوزه هاى علميه ى ما، هميشه مركز و مهد آزادانديشىِ علمى بوده و هنوز كه هنوز است، ما افتخار مي كنيم و نظيرش را نداريم در حوزه هاى درسىِ غير حوزه ى علميه كه شاگرد پاى درس به استاد اشكال كند، پرخاش كند و استاد از او استشمام دشمنى و غرض و مرض نكند. طلبه آزادانه اشكال مي كند، هيچ ملاحظه ى استاد را هم نمي كند. استاد هم مطلقاً از اين رنج نمي برد و ناراحت نمي شود؛ اين خيلى چيز مهمى است. خب، اين مال حوزه ى ماست.
• يك نفرى نظر فقهى مي دهد، نظر شاذّى است. خيلى خوب، قبول نداريد، كرسى نظريه پردازى تشكيل بشود و مباحثه بشود؛ پنج نفر، ده نفر فاضل بيايند اين نظر فقهى را رد كنند با استدلال؛ اشكال ندارد. نظر فلسفى اى داده مي شود، همين جور؛ نظر معارفى و كلامى اى داده مي شود، همين جور.
• مسأله ى تكفير و رمى و اين حرف ها را بايستى از حوزه ور انداخت؛ آن هم در داخل حوزه نسبت به علماى برجسته و بزرگ؛ يك گوشه اى از حرفشان با نظر بنده ى حقير مخالف است، بنده دهن باز كنم رمى كنم؛ نمي شود اين جورى، اين را بايد از خودِ داخل طلبه ها شروع كنيد. اين يك چيزى است كه جز از طريق خودِ طلبه ها و تشكيل كرسي هاى مباحثه و مناظره و همان نهضت آزادفكرى و آزادانديشى كه عرض كرديم، ممكن نيست.
• اين را عرف كنيد در حوزه ى علميه؛ در مجلات، در نوشته ها گفته شود. يك حرف فقهى يك نفر مي زند، يك نفر رساله اى بنويسد در رد او؛ كسى او را قبول ندارد، رساله اى در رد او بنويسيد. بنويسند، اشكال ندارد؛ با هم بحث علمى بكنند. بحث علمى به نظر من خوب است.[۱۴]
• آزادانديشي جاري در حوزه، از قبل نيز بيش تر است اما اين آزادانديشي بايد در سطوح مختلف گسترش و تعميق يابد و اهل فكر، در همه ي رشته ها، همه گونه آرا و افكار خود را، آزادانه بيان كنند.[۱۵]

*آزادانديشان حقيقي چگونه اند؟

آزادانديشان سرباز انقلاب اند
• سربازان انقلاب فقط كسانى نيستند كه در هنگام بروز انقلاب حضور داشتند و مى توانستند سربازى كنند. جوانان مؤمن و نوانديش و آزادفكر و پاك دامن امروز ما و نسل هاى بعد هم سربازان انقلاب اند؛ چون انقلاب يك حقيقت هميشه جاويد است.[۱۶]

دوري از تحجر و بدعت گذاري
• آزادانديشى در جامعه ى ما يك شعار مظلوم است.
• تا گفته مى شود آزادانديشى، عده اى فورى خيال مى كنند كه بناست همه ى بنيان هاى اصيل در هم شكسته شود و آن ها چون به آن بنيان ها دل بسته اند، مى ترسند.[۱۷]
• آزادانديشي خاصيت علمي بودن است و تحجر در ميدان علم، اصولاً معنا ندارد.[۱۸]
• عده اى ديگر هم تلقى مى كنند كه با آزادانديشى بايد اين بنيان ها شكسته شود.
• هر دو گروه به آزادانديشى – كه شرطِ لازم براى رشد فرهنگ و علم است – ظلم مى كنند.
• ما به آزادانديشى احتياج داريم. متأسفانه گذشته ى فرهنگ كشور ما فضا را براى اين آزادانديشى بسيار تنگ كرده بود.[۱۹]

آزادانديشي با چهره ي عبوس و ادبيات تكفيري ميسر نيست
• امروز شعار جمهورى اسلامى، آزادفكرى است؛ توسعه ى علم و معرفت است؛ توجه به حقوق انسان ها و اختيارات انسان هاست؛ مهربانى و مهرورزى ميان افراد انسان است؛ اين ها شعار و پيام اسلام است؛ دنيا دنبال اين هاست.
• منطق امام بزرگوار ما، منطق عقل، منطق فكر، منطق عملِ روشن بينانه، منطق انسانيت و هنجار انسانى و اخلاق انسانى و فضايل اخلاقى بود؛ دنيا دنبال اين است.
• مظهر بيدارى اسلامى كسانى نيستند كه با چهره ى عبوس و گرفته ى خود با همه ى دنيا – حتى با مؤمنين و مسلمين – مواجه مى شوند؛ عده اى را تكفير مى كنند؛ عده اى را با قوم گرايى، عده اى را با طايفه گرايى، عده اى را به بهانه هاى نادرست مورد تهاجم قرار مى دهند. وجود اين ها به شدت مشكوك است، كه اصلاً چنين كسانى هستند يا در واقع همان عوامل سرويس هاى جاسوسى اسراييل و آمريكا و انگليس اند كه دارند اين  طور فعاليت مى كنند؛ چهار نفر آدم غافل را هم دست خوش فعاليت خودشان كرده اند. اين هم واقعيتى است كه نمى شود آن را انكار كرد.[۲۰](*)

پي نوشت ها:
[۱] پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه ۱۶/۱۱/۱۳۸۱
[۲] پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه۱۶/۱۱/۱۳۸۱
[۳] بيانات در ديدار دانشجويان در يازدهمين روزماه رمضان ۳۱/۵/۱۳۸۹
[۴] بيانات در ديدار كارگزاران ۰۸/۰۸/۱۳۸۴
[۵] پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه ۱۶/۱۱/۱۳۸۱
[۶] بيانات در ديدار جمعى از اعضاى تشكلها، كانونها، نشريات، هيأتهاى مذهبى و شمارى از نخبگان دانشجويى ۱۵/۰۸/۱۳۸
[۷] ديدار با دانشجويان ۱۸/۰۸/۱۳۸۵
[۸] بيانات در ديدار دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاى استان كرمان ۱۹/۰۲/۱۳۸
[۹] بيانات در ديدار دانشجويان بسيجى۰۵/۰۳/۱۳۸
[۱۰] بيانات در ديدار جمعى از نخبگان و برگزيدگان علمى ۱۳/۷/۱۳۹۰
[۱۱] بيانات در صحن جامع رضوى مشهد مقدس ۰۲/۰۱/۱۳۸۳
[۱۲] بيانات در ديدار رئيس و مديران سازمان صدا و سيما ۱۱/۰۹/۱۳۸۳
[۱۳] بيانات در ديدار اعضاى هيأت دولت ۰۸/۰۶/۱۳۸۴
[۱۴] بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعى از اساتيد، فضلا، مبلّغان و پژوهشگران حوزه هاى علميه كشور۰۸/۰۹/۱۳۸۶
[۱۵] ديدار جمعي از اساتيد، فضلا و طلاب نخبه ي حوزه علميه قم ۱۳۸۹/۸/۲
[۱۶] بيانات در ديدار مردم قم ۱۳۸۱/۱۰/۱۹
[۱۷] بيانات در ديدار اعضاى انجمن اهل قلم ۰۷/۱۱/۱۳۸۱
[۱۸] ديدار جمعي از اساتيد، فضلا و طلاب نخبه ي حوزه علميه قم ۱۳۸۹/۸/۲
[۱۹] بيانات در ديدار اعضاى انجمن اهل قلم ۰۷/۱۱/۱۳۸۱
[۲۰] بيانات در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام به مناسبت مبعث فرخنده ى پيامبر مكرم اسلام ۱۱/۰۶/۱۳۸۴


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن