شخصى مى خواهد روزه قضاى ماه رمضان را بگيرد، بعد از اذان صبح بيدار مى شود و خود را محتلم مى يابد؛ آيا مى تواند آن روز را روزه بگيرد؟
آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: اگر بعد از اذان صبح محتلم شده باشد، مى تواند روزه بگيرد؛ ولى اگر پيش از اذان صبح محتلم شده، نمى تواند آن روز را روزه بگيرد.[ توضيح المسائل مراجع، م 1635.]
آيت الله بهجت: روزه آن روز باطل مى شود.[ بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 1089.]
آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: مى تواند آن روز را روزه بگيرد.[ توضيح المسائل مراجع، م 1635؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1641.]
آيات عظام صافى و فاضل: اگر وقت قضاى روزه تنگ نيست، بايد روز ديگرى را روزه بگيرد؛ ولى اگر وقت تنگ است - به عنوان مثال پنج روز قضا به ذمه دارد و پنج روز هم بيشتر به ماه رمضان باقى نمانده است - بنابر احتياط واجب، بايد آن روز را روزه بگيرد و بعد از رمضان هم قضا کند و اگر وقت تنگ نيست، روزه اش باطل است و بايد روز ديگرى را روزه بگيرد.[ توضيح المسائل مراجع، م 1635.]
آيت الله مکارم: اگر وقت قضاى روزه تنگ نيست، بنابر احتياط واجب بايد روز ديگرى را روزه بگيرد؛ ولى اگر وقت تنگ است - به عنوان مثال پنج روز قضا به ذمه دارد و پنج روز هم بيشتر به ماه رمضان باقى نمانده - همان روز را روزه بگيرد و روزه صحيح است.[ توضيح المسائل مراجع، م 1635.]


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن