چگونه ممكن است حضرت صاحب الزمان با سيصد و سيزده نفر دنيا را مسخر كند؟ آيا غلبه آن حضرت به طور اعجاز و خرق عادت است يا علل و عوامل ظاهري نيز غلبه و پيروزي آن جناب را ممكن مي‎سازد؟
بر حسب روايات و احاديث شريفه، وقتي حضرت صاحب الامر(ع) ظاهر مي‎شوند، نخست سيصد و سيزده نفر از خواص اصحاب آن حضرت در مكه معظمه حاضر به خدمتش مي‎گردند و وقتي عدة اصحاب و اجتماع كنندگان به ده هزار نفر رسيد از مكه خارج مي‎شوند. (رجوع شود به منتخب الاثر، ب 5، ف 7، ص 475 و 476)
و اما غلبة آن حضرت و حكومت جهاني اسلام، ممكن است بطور اعجاز و خرق عادت انجام يابد و ممكن است با فراهم شدن اسباب و علل ظاهري باشد و ممكن است به هر دو نوع واقع شود، چنانكه پيشرفت و غلبة پيغمبر اكرم(ص) و قواي اسلام به هردو نوع بود.
اما بطور اعجاز و خرق عادت، محتاج به توضيح نيست كه حصول چنين غلبة مطلق براي آن حضرت، به خواست خداوند، امري است ممكن و معقول، و با وعده‎هاي صريح و بشارتهاي حتمي كه در قرآن مجيد و احاديث متواتر داده شده، بدون شبهه حاصل خواهد شد، و خداوند به مصداق آية: «كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرةً بِاِذْنِ اللهِ» بقره، آية 249 [چه بسيارند گروه اندكي كه به اذن خداوند، بر گروه بسياري چيرگي مي‎يابند.]
آن حضرت، اصحابش و عموم بندگان شايسته خدا را بر تمام ملل، غالب و حاكم و وارث و مالك ارض قرار مي‎دهد.
و از لحاظ اسباب و علل ظاهري هم اگر موضوع را برررسي كنيم، حصول چنين فتح و غلبه و تشكيل آن حكومت الهي ممكن و عملي خواهد بود؛ زيرا آن حضرت در موقعي ظهور مي‎كند كه اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي و سياسي كاملاً مساعد باشد.
امامت و مهدويت ج 3 - پاسخ ده پرسش،آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن