رسانه ها چه تأثيري در جوامع بشري مي گذارند؟
1. همچنانكه مي دانيد انسان مقهور اطلاعاتي است كه به او مي رسد يعني با توجه به اطلاعاتي كه به او مي رسد فكر مي كند، داوري مي كند، قضاوت مي كند، تصميم مي گيرد گرايش پيدا مي كند و عمل مي كند اگر شما درباره هر امري از امور دنيوي و اخروي راي و نظري داريد بخاطر اطلاعاتي است كه از آن به شما رسيده است. چگونگي رسيدن اطلاعات و منبع آن اطلاعات نيز مهم است و ما همه را در همان رسيدن اطلاعات به شخص خلاصه كرديم. 2. اطلاعات در دنياي قديم يعني تا حدود 200 سال پيش فقط از راه چهره به چهره ممكن بود، انسان اخبار را فقط از فاصله چند متري مي توانست دريافت كند قهوه خانه ها، دروازه هاي شهر و روستا، شب نشينيها، و راههاي ابتدايي چون اين ابزار گسترش خبر شايعه يا هر اطلاع ديگري بود. 3. در اين راه اطلاع رساني عامل جغرافيايي نقش تعيين كننده اي داشت اگر شما راه ورود افراد را مي گرفتيد راه ورود اطلاعات را نيز گرفته بوديد چرا كه دروازه شهر بسته شده بود آنچه كه باز بود راه شايعه بود. 4. از حدود 200 سال گذشته انسان ابزار مكانيكي را براي گسترش و تقويت ارتباطات و اشتراك اخبار به كار گرفت و نتيجه آن كتاب به عنوان يك رسانه، روزنامه، مجله و انواع ديگر نشريات، فيلم و سينما، تلوزيون، راديو، كامپيوتر و ابزار انتقال اطلاعات آن نظير سي دي و دي وي دي، و در نهايت اينترنت و ماهواره بوده است. خصوصيت مهم اين رسانه ها مخصوصا در انواع اخير آن شكستن مرزهاي جغرافيايي است. ما اكنون در شرايطي واقع شده ايم كه فرهنگ عمومي بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي و عقيدتي دستخوش تغيير و دگرگوني است يعني عرصه فرهنگ عمومي امروز يك عرصه كاملاً رقابتي است. كساني كه اثر و تأثيرگذاري بالاتري در اين فرهنگ داشته باشند مي توانند در شكل دهي فرهنگ عمومي موفق تر باشند. در دنياي كنوني هرچند روابط چهره به چهره هنوز بعنوان راهي براي تاثير گذاري شناخته مي شود ولي اين روابط نيز متاثر از رسانه هاي جمعي و تحت الشعاع آنهاست چرا كه انتخاب اخبار، اولويت دادن در تيتر قرار دادن اخبار ، برجسته سازي، تكرار، تصوير همراه خبر، اشاره به زمينه ها پسامدهاي خبر، پر كردن اوقات فراغت و تاثير غير مستقيم و ... در انحصار رسانه هاي جمعي است. و اين رسانه ها مي توانند در نحوه تغيير دگرگوني در فرهنگ عمومي پرنفوذترين و موثرترين عامل باشند. جهت كسب اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به كتابهاي: 1. شناخت ارتباطات جمعي، ملوين دفلور، ترجمه: سيروس مرادي، انتشارات دانشكده صدا و سيما. 2. تغيير نگرش و تاثير اجتماعي، آرتور كوهن، ترجمه: عليرضا كلدي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي. 3. افكار عمومي و ارتباطات، علي اسدي، سروش 4. يك جهان چندين صدا، مك پرايد، ت: ايرج پاد، سروش 5. جامعه شناسي وسائل ارتباط جمعي، ژان كازنو، ت: باقر ساروخاني و منوچهر محسني، اطلاعات.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن