آيا استمنا هفته اي دوبار براي انسان ضرر دارد؟
بحث استمنا و عوارض آن از دو جنبه قابل بررسي است. يكي بررسي صرفا مادي بر اساس تكنولوژي روز و علوم پزشكي است و دوم بررسي از بعد معنوي و ارتباط انسان با عالم هستي و خداوند. از بعد اول آنچه مشخص گرديده عوارض استمنا پس از آنكه به يك عادت تبديل شد، توسط عوامل مادي قابل اندازه گيري و بررسي است. ولي اگر يكي دو بار در هفته صورت گيرد هنوز از نظر علمي عوارض آن قابل اندازه گيري نيست (نه اينكه عوارض نداشته باشد) مثلا در مورد خوردن شراب حتي اگر به مقادير بسيار اندك و فقط يك بار در هفته صورت گيرد علم پزشكي ثابت كرده است بر روي سلول هاي قلب و مغز اثر مي گذارد. ولي هنوز به چنين مطلبي در مورد استمنا اشاره نكرده اند. بنابراين عدم كشف عوارض يك تا دو بار استمنا در هفته بدين معنا نيست كه انسان آزاد باشد و آن را انجام دهد.
اما از نظر معنوي آنچه مسلم است استمنا حرام و مقابله با احكام الهي است هر چند يك بار در عمر صورت گيرد. زيرا در واقع انسان به مخالفت با خداوند متعال برخواسته است. كه از جمله تبعات آن سقوط به مرحله حيوانيت و آمادگي براي انجام گناهان ديگر است. يعني چه بسا همين دو سه نوبت مخالفت با اوامر الهي زمينه ساز از دست رفتن توفيقات فراوان گردد كه ما از آن خبر نداريم. نقل است يكي از بزرگان مدتي توفيق خواندن نماز شب را از دست داد، پس از آه و ناله فراوان از خداوند طلب نمود كه علت آن را به او بفهمانند. پس از چندي به او فهماندند كه علت اين بي توفيقي اين بوده است كه روزي از كوچه مي گذشته و بچه گربه اي كنار كوچه توان حركت نداشت، آن را رها كرده بود تا اينكه بچه ها به قدري آن را اذيت كردند تا مرد. به علت همين بي رحمي (كه از نظر من و شما هيچ ارزشي ندارد) او را از فيض نماز شب محروم كردند. حال اگر بي رحمي نسبت به حيوانات چنين اثر منفي در زندگي انسان داشته باشد، به نظر شما بي رحمي نسبت به خداوند و انجام استمنا چه اثري در زندگي خواهد داشت؟!!
بنابراين خواهش ما اين است كه به اين گناه خانمانسوز فقط از ديد مادي و بيولوژيك نگاه نكنيد. بلكه به فكر بعد معنوي آن كه بسيار جانسوزتر از بعد مادي است نيز باشيد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن