با سلام، ايت الله جوادي املي در كتاب قران در قران مي نويسند، معجزه اموري ممكن هستند، مثلا معجزه حضرت موسي اساسا عناصر مادي چوب و سنگ و خاك و... است كه در طبيعت به صورت تدريجي تبديل به مار شده است، اين راه عادي و تدريجي تبديل چوب به مار است ولي در معجزه اين راه متعارف طي نمي شود بلكه از راه خارق العاده و بر اساس علت و معلول صورت مي گيرد. حال سوال اين است امكان دارد با پيشرفت بشر و حذف برخي از عوامل تدريجي تبديل شدن چوب به مار، اين معجزه تكرار شود؟

با سلام و آرزوي موفقيت براي شما پرسشگر محترم
پاسخ: خير امكان تجديد معجزه به دست بشر عادي وجود ندارد.
حضرت آيت الله جوادي آملي در كتاب گرانقدر قرآن در قرآن، در فصل يكم به بحث اعجاز پرداخته اند، و شرايطي را براي اينكه يك فعل اعجاز شمرده شود، بيان مي كنند. آنچه مطرح فرموديد به يكي از شرايط اعجاز بر مي گردد يعني وجود رابطه علي و معلولي در اعجاز و عدم طفره در آن(طفره در ادامه توضيح داده مي شود). با اين تفاوت كه علت اين معجزه ماوراي طبيعي و غير از مجراي طبيعي آن صورت مي گيرد و به اصطلاح خرق طبيعت است و به معناي نقص قانون عليت نيست. اما اين كه آيا ممكن است روزي انسان با پيشرفت تكنولوژي به اين راه نزديك تر هم برسد يا خير، بايد بگوييم خير. زيرا همانطور كه مولف كتاب فرموده اند، علت معجزه عوامل ناشناخته ي طبيعت نيست بلكه ماوراي آن است و عامل غيبي دخيل است كه خارج از دسترس انسان است. همچنين، معجزه فقط به دست انبياء (عليهم السلام) صورت مي گيرد و نه افراد ديگر، واگر بنا باشد روزي دست بشر عادي به آن باز شود، ديگر معجزه نيست. معجزه يعني باعث عجز و ناتواني ديگر مي شود و هيچ كسي قادر نيست تا مثل آن فعل را انجام دهد.
توضيحاتي در اين مورد از كتاب مذكور:
صاحب اعجاز از علل خفيّه اعجاز مدد مي گيرد، مقصود از علل خفيّه، برخي علل طبيعي مخفي و ناشناخته نيست، بلكه منظور از آن، علل خفيّه غيبيّه است و آن هم غيبيّه نفسي و نه قياسي. از اين جهت، امكان اين نخواهد بود كه روزي انسان بر اثر پيشرفت علوم بتواند اين علل خفيّه را بشناسد و در آن صورت صدور معجزه از غير اولياي الهي امكان پذير گردد. هيچ انسان نابغه اي نمي تواند با كشف و ابتكار و اختراع، و يا مثلاً با استفاده از فرمولهاي دقيق رياضي و فيزيك، علل خفيّه و غيبي اعجاز را به دست آورد؛ زيرا در چنين امور غيبي، راهي براي فكر و انديشه و علم حصولي نيست. تنها راه نيل به آنها، قداست روح و طهارت نفس است كه از تهذيب نفس به طريق مشروع حاصل مي گردد و مخصوص انبيا و اولياي الهي است.[قرآن در قرآن - صفحه 100]
از ويژگي هاي معجزه موارد زير است:
1. وقوع اعجاز در امور ممكن الوجود(يعني خلاف عقل نباشد مثل اينكه با معجزه نمي شود 2+2 را مساوي 5 كرد!)
2. اعجاز خارق العاده است
3. هماهنگي اعجاز با قانون علت و معلول
4. جريان اعجاز در همه ممكنات (يعني فقط شامل ناقه و شق القمر و شكاف دريا و زنده كردن مردگان و امثالهم كه در قرآن ذكر شده نمي شود، بلكه هر امري از ممكنات شامل اعجاز مي شود)
5. اعجاز طفره پذير نيست (يعني همان چيزي كه در صورت سئوال شما ذكر شد، براي اينكه چوب به مار تبديل شود بايد يك مسيري طي شود، اين مسير ابتدا، وسط و انتهايي دارد. نمي شود بگوييم با معجزه يك دفعه از ابتدا به انتها رسيديم به گونه اي كه وسط را طي نكرديم. بلكه با معجزه از راهي انجام مي شود كه از مسير كوتاه تري اين طي طريق واقع مي شود، بنابراين طفره به اين معناست)
6. اعجاز شكست ناپذير است
7. اعجاز در انحصار پيامبران است
8. اعجاز پيامبران به اذن خداست(قرآن در قرآن از ص 89-124)
 


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن