تعداد کل سوالات بانک: 25069 مورد
1- با توجه به آيه 6 سوره لقمان براي فهم بيشتر مطلب چند مورد از مصداق هاي امروزي لهو الحديث را بيان نماييد.

2- منظور از سدره المنتهي چيست؟

3- اعتبار فيش هاي غذاي دانشجويان در صورت عدم دريافت غذا در روز معين باطلي شود ؛ آيا جايز است آنها را در روزهاي ديگر، به عنوان فيش هاي معتبر براي دريافت غذا ارائه دهيم؟

4- پيامدهاي اجتماعي ترك امر به معروف و نهي از منكر چيست؟

5- در ازدواج مرد بايد نفقه و مهريه بدهد. مي خواستم بپرسم ازدواج چه مزايايي فقط براي مرد دارد؟ منظور مزايايي كه براي 2 طرف است مانند آرامش ... نيست. مزيتهايي كه فقط مرد با ازدواج كردن به آن مي رسد، چيست؟

6- چه كنيم تا در خواب هم از خداوند غافل نباشيم؟

7- ساختار شوراي پول و اعتبار را بررسي كنيد و چه تأثيري در روند اقتصادي كشور دارد؟

8- كدام سوره مادر قران نام گرفته است وچرا؟

9- پرفضيلت ترين روزه كدام است؟

10- لطفا واژه هاي ليبراليسم، پلوراليسم، اگزيستانسياليسم را توضيح دهيد و در اين باره كتابي معرفي كنيد.

11- من دختري هستم 20 ساله، مادر يك روحاني كه نزديك به خانه ما هستند توسط مادرم مرا براي روحاني خواستگاري كرد. من دوست دارم با يك روحاني ازدواج كنم ولي پدرم مي گويد تو درست خوب است فعلا برايت زود است تا مي تواني به مدارج بالا برسي. مادرم هم گويي خيلي موافق...

12- فلسفه زندگي زاهدانه رسول خدا و علي مرتضي(ع) چيست؟

13- مقام معظم رهبري قبل از اينكه به رهبري برسند از كداميك از مجتهدين اجازه اجتهاد گرفته بودند؟

14- آيا براي ازدواج اجازه پدر دختر لازم است؟ در صورتي كه به سن معيني هم رسيده باشد،(20سال ) اجازه باز هم واجب است؟

15- زن باردارى که نتوانسته روزه بگيرد، تکليفش چيست؟

16- اگر همه مردم به وظيفه امر به معروف و نهي از منکر اقدام کنند و بنا شود که همه ي افراد در وضع اجتماع دخالت کرده و ناظر بر رفتار يک ديگر باشند، آيا اين موضوع موجب برخوردها در جامعه و در نهايت هرج و مرج اجتماعي نمي شود؟

17- گام هاي عملي به سوي خودسازي چيست؟

18- تعيين مهريه حق چه كسي است؟ آيا حق دختر است يا پدر و مادر؟

19- صفات فعليه خداوند را با مثال توضيح دهيد.

20- آيا زن مي تواند در اموال شوهر، بدون اجازه او تصرف كند؟
سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن