تعداد کل سوالات بانک: 19133 مورد
1- اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح يا بعد از نماز ظهر و عصر به كثيره تبديل شود، تكليفش چيست؟

2- آيا امضاي حكم رياست جمهوري توسط رهبر جنبه تشريفي يا تنفيذي دارد؟

3- آيا روايتي وجود دارد كه كشتي حضرت نوح(ع) از چه سرزميني حركت كرد و به چه سرزميني فرو نشست اخبار و روايات در اين باره هست؟

4- با توجه به اين كه حضرت بقيه الله(عج) حضور جسماني نيز (الان) دارند آيا اين حضور جسماني حضرت مي تواند در يك زمان واحد در چندين شهر مختلف باشد اين كه جسم حضرت مجهول ماست؟

5- ابتداي استحاضه چه زماني است؟ آيا زماني است كه خون داخل رحم است يا زماني كه خون از محل خارج مي شود؟

6- در روايات آمده كه خداوند آبروي مؤمن را نمي ريزد و كلا چنين عملي را درست نمي داند و حتي طبق آنچه شنيدم، در هنگام احتضار نبي اكرم(ص)، خداوند فرموده حتي توي پيغمبر را هم از اعمال امتت آگاه نمي كنم و آبرويشان را نزد خودت هم نمي ريزم. پس آيا عرضه اعمال تمام...

7- آيا كساني كه به بهشت مي روند در آنجا هم مثل زماني كه در دنيا بودن خدا را عبادت (نماز و روزه و ...) مي كنند؟

8- قرآن در چه موردي برخوردهاي عاطفي را بيان مي كند.

9- دليل ممنوع كردن علامت هايي(عَلَم) كه در جلوي دسته هاي محرم به حركت در مي آيد، چيست؟

10- چرا علاوه بر پيشاني كه واجب است، مستحب است بيني نيز روي مهر قرار بگيرد؟

11- چگونه مي توان با دانش آموزي كه آرايش كرده برخورد كرد؟

12- مگر روزي هر كس برايش تعيين نشده پس چرا اگر بيشتر كار كنيم روزي بيشتري نصيبمان مي شود و اگر دنبال آن نروي، چيزي نصيبت نمي شود؟

13- از دختراني كه كوچك و با چادر مي باشند خوشم مي آيد، چون معنويت خاصي دارند؛ آيا نگاه كردن به آنها اشكال دارد؟

14- دلايل يگانگي خداوند چيست؟

15- به طور كلي حكم طهارت و نجاست انواع الكل ها چيست؟

16- كساني كه تاريخ تولد ثبت شده در شناسنامه، با تاريخ واقعي آنان مطابقت ندارد و اكنون نمي دانند كه به حد بلوغ رسيده اند يا خير، تكليف شان چيست (البته تاريخ قمري ولادت خود را نيز نمي دانند)؟

17- لطفا چند آيه يا حديث درباره علوم طبيعي مانند رياضيات، فيزيك، شيمي و ... بنويسيد و اينكه آيا خواندن علوم ذكرشده با علاقه اشكالي دارد يا خير؟

18- سند اين جمله « امام حسين(ع) در محشر به دنبال عزاداران خود مي گردد».

19- آيا حضرت عيسي مسيح زنده است؟ روايت اصلي چيست؟ اگر زنده است آيا اين گفته صحيح نيست كه مسيح را پيامبر آخر الزمان بناميم؟

20- خواهشمند است درباره مرگ و عالم قبر و برزخ توضيح دهيد؛ معناي برزخ چيست و آنجا چگونه است، چه منازل و مراحلي دارد؟
سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن