تعداد کل سوالات بانک: 20905 مورد
1- آيا خريد و فروش آلات قمار جايز است؟

2- نقش دين در زندگي چيست؟

3- مگر شب قدر يك شب نيست پس چرا در تمامي دنيا فرق مي كند؟ آيا حقيقتي ديگر دارد؟

4- مگر نه اينكه ازدواج موقت از مسائل مورد تأييد فقه شيعه است و مي تواند يك عامل مهم براي پيشگيري از فساد اخلاقي در جامعه باشد؟ پس چرا در جامعه ما اين امر تحقق پيدا نمي كند؟ اگر پاسخ شما وجود مشكلات فرهنگي در جامعه است، چرا در راستاي اين امر كار فرهنگي توسط...

5- شهيد مطهري در فطرت مي فرمايند انسان نمي تواند به چيزي كه واقعيت ندارد واقعيت بدهد پس ايجاد خرافه چگونه توضيح مي دهيم؟

6- كتابهايي كه در مورد دوست يابي مفيد هستند را معرفي كنيد؟

7- در كتاب تورات آمده است كه برخي از پيامبران بني اسرائيل زن بوده اند. مي خواستم بدانم آيا پيامبر زن هم از نظر اسلام و شيعه مورد تأييد است؟

8- آيا نفس اماره ما را گمراه مي كند, يا وسوسه شيطان , يا هر دو يكي است ؟

9- با توجه به اينكه زمين هرگز از حجت خالي نمي ماند پس دوران فترت چه كساني حجت الهي در زمين بودند؟

10- فلسفه گرفتن وضو به اين شكل خاص (شستن دست ها، دو مرتبه آب به صورت، شستن دست ها از آرنج به پايين آن هم تازه در خانم ها به شكلي و در آقايان به شكل ديگر كشيدن دست بروي سر به شكلي خاص و پاها) چيست؟

11- در صفات خدا شك دارم؟

12- آيا تخم مرغ شكستن براي رفع چشم زخم، شرك محسوب مي شود؟

13- چرا امام خميني(ره) پس از فتح خرمشهر به جنگ خاتمه ندادند و چرا پس از گذشت چند سال با پذيرفتن قطع نامه به جنگ پايان دادند؟

14- مي خواهم به توحيد قلبي برسم چه كنم؟ آيا عشق به يك انسان مانع رسيدن به اين درجه است؟

15- آيا مي شود گفت كه فص هاي فصوص الحكم به گونه است كه در هر فص يك قاعده كلي را در قالب يك اسم مطرح مي كند و در تمام اين اسماء الهي آن قاعده موجود در آن فص موجود است؟

16- اگر خدا عدالت را بين بندگانش رعايت كرده دليل اين همه تفاوت چيست؟

17- مدير سايت و كساني كه به سوالات پاسخ مي دهند مي دانم كه فوق و دكترا و محقق هستند، فاميلشان چيست؟پاسخ اين پرسش ها توسط چه كسي داده مي شود؟

18- درباره ولايت فقيه فرق بين دو نظريه نصب و انتخاب چيست و نقش خبرگان رهبري بر اساس هر يك از دو ديدگاه چگونه توجيه مي شود؟

19- نقش شاه عباس در شيعه شدن ايرانيان چگونه بود؟ اين درست است كه بسياري از سنيها را كشت؟ افراط او چه بود؟

20- چرا در آيه 81 سوره زخرف، كلمه رحمان در برابر فرزند دار نبودن خداوند آمده است، چرا عزيز يا رحيم يا احد نيامده است؟
سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن