نبوت عامه و نبوت خاصه به چه معناست؟

به طور كلي به بحثهائي كه درباره وحي و نبوت مي شود يعني قطع نظر از نبوت يك پيغمبر بالخصوص، اصلاً مسأله پيغمبري، مسأله نزول وحي، مسأله اينكه هر پيغمبري بايد معجزه‎اي داشته باشد اينها را مي‎گويند «نبوت عامه»، يعني مسائلي كه درباره نبوت به طور كلي بحث مي‎كنند. ولي نبوت خاصه كه نبوت عامه مقدمه‎اي است براي آن، بحث درباره پيغمبري يك پيغمبر بالخصوص است. مثلاً درباره پيغمبر بزرگوار خودمان ما به طور جداگانه بايد بحث كنيم كه ما چه دلايل و نشانه هايي بر نبوت و پيغمبري ايشان داريم، چون خود نبوت كه همان وحي يعني رسالت مِن جانب الله باشد جزء محسوسات نيست كه مشاهده بشود؛ يعني يك پيغمبر كه مدعي است من پيغمبر هستم، پيغمبري او، رسالت او از جانب خدا مستقيماً يك امر محسوسي نيست كه هر كسي به چشم خودش ببيند يا مثلا در زير يك دستگاهي بشود نبوت او را كشف كرد، مثل كسي كه بگويد من بر عكس همه مردم داراي دو قلب هستم؛ مي آييم او را معاينه مي كنيم ببينيم دو قلب دارد يا يك قلب. آن كسي كه مي گويد بر من از غيب و باطن وحي و الهام مي شود بايد با يك دليلي ثابت بشود كه او واقعاً وحي و الهامي دارد. آن دليلش كه در تعبير قرآن كلمه «آيت» ـ يعني نشانه ـ آمده است و در اصطلاح علماي اسلامي بعد كلمه «معجزه» آمده است همان است كه ما با آن نبوت را اثبات مي كنيم. ما فعلاً به نبوت ساير انبيايي كه در گذشته بوده اند كار نداريم، درباره نبوت پيغمبر خودمان كه صحبت مي كنيم ايشان چه معجزاتي داشته اند، چه آياتي از جانب خداوند داشته اند كه دليل بر نبوتشان باشد. مجموعه آثار شهيد مطهري ج4 - نبوت.

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد
برچسب ها: نبوت عامه    نبوت خاصه