نظر آيت الله خامنه اي وآيت الله بهجت در مورد شركت هاي بازار يابي شبكه اي(networ marketing) كه در تهران عضو گيري مي كنند.

همه مراجع: شركت و عضو شدن در هر نوع بازاريابى شبكه‏اى - كه به صورت هرمى مانند و بى‏انتها است - جايز نيست. دفتر: همه مراجع
گفتني است گرچه ربا گرفتن مسلمان از كافر حربي كه تحت حمايت و ذمه حكومت اسلامي نيست جايز است ولي معاملات هرمي به تمام اشكال آن از نظر همه مراجع حرام است و ضرر اين گونه شركت ها براي اقتصاد و مسلمانان واضح و كار اعضاء نوعي كلاه گذاري بر سر ديگران است و معامله واقعي هم در ميان نيست.

تجارت الكترونيك و حكم شرعي آن
سوال1: تجارت الكترونيك و كسب مال از طريق عضويت در شركت هاي تجاري: Gold Quest-Gold Mine و شركت هاي مشابه داخلي مانند طرح كارگشايان و ... چه حكمي دارد؟
آيت الله خامنه اي اين معامله اكل مال به باطل است و جايز نيست.
آيت الله فاضل لنكراني: شركت در اين طرحها جايز نيست و سود حاصله حكم مجهول المالك را دارد.
آيت الله وحيد خراساني: جايز نيست و حرام است.
آيت الله اردبيلي: عمل شبهه ناك است و اجتناب شود.
آيت الله نوري همداني: جايز نيست و غيرقانوني است.
آيت الله بهجت: جايز نيست و حرام است.
آيت الله شبيري زنجاني: جايز نيست و حرام است.
آيت الله سيستاني: جايز نيست و تصرف و در پول آن حرام است.
آيت الله صافي گلپايگاني: اشكال دارد و حرام است.
آيت الله مكارم شيرازي: حرام است زيرا:
1. اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد.
2. اين كار فريب دادن مردم است و كلاهبرداري محسوب مي شود و بخت آزمايي نام مي گيرد.

سؤال 2: تكليف پولى كه از طريق معامله با شركت گلدكوئيست و مانند آن به دست آمده چيست؟
همه: اگر صاحبان اصلى پول را مى‏شناسد بايد به آنها برگرداند و در غير اين صورت از طرف آنان با اجازه مجتهد جامع شرايط به فقير صدقه بدهند. دفتر: همه.
تبصره. (آيات عظام تبريزى، خامنه‏اى، سيستانى، فاضل، مكارم و وحيد) اجازه از مجتهد جامع‏الشرايط را احتياط واجب مى‏دانند.

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد