دختر بكر يعني چه؟ آيا مي شود دختر را بدون اجازه پدر صيغه موقت خواند؟

بکر يعنی دست نخورده ،و دختر باکره يعنی دختری که پرده بکارت او از بين نرفته باشد و عقد موقت يا صيغه، داراى شرايط زير است:
1ـ ازدواج موقت، مانند ازدواج دائم نياز به خواندن صيغه عقد و الفاظ مخصوصه دارد و با صرف رضايت قلبى درست نمى‏شود.
2ـ فرق عمده در ازدواج موقت با دائم، اين است كه در عقد موقت حتما بايد مدت ذكر شود كه آيا مثلاً يك ساعت است يا ده سال.
3ـ مقدار مهريه هم بايد در عقد موقت مشخص شود و هنگام خواندن عقد ذكر گردد.
4ـ اگر دختر بكرى بخواهد صيغه شود، بايد با اذن پدر يا جدّ پدرى باشدوالا عقد باطل است وبه هم محرم نمی شوند؛ كما اين كه در ازدواج دائم نيز اين طور است.
5ـ در عقد ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت، زن بايد از مرد جدا شود و در صورتى كه يائسه نباشد، عده نگه دارد، مگر اين كه عقد به وسيله همان مرد دوباره تجديد شود. و اگر قبل از تمام شدن مدت، مرد بقيه آن را ببخشد، ازدواج موقت تمام مى‏شود. اما در عقد ازدواج دائم فقط با طلاق يا فسخ، عقد منفسخ مى‏شود.

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد