دليل مشكي بودن رنگ عمامه سادات و سفيد بودن عمامه عوام چيست؟

ابتدا مطالبي درباره عمامه و تاريخچه آن:
عمامه Ammame در فارسي مشهور به Emame (انگليسي: turban)پوششي براي سر مردان، از پارچه نازك، كه دور سر پيچيده ميشود و معمولاً اين پارچه را بر روي عرقچين و در قديم بر روي نوعي شبكلاه مي پيچيده‌اند. عمامه از خصايص اعراب بوده است و بدان افتخار ميكردند چندان كه عنوان تاج اعراب يافته است. پس از ظهور اسلام، در سراسر كشورهاي اسلامي رواج يافت، و در آغاز اهل فضل و علماي دين، و اندك اندك ديگر طبقات جامعه آنرا پذيرفتند ولي در اسپانياي دوره اسلامي چندان رواجي نگرفت و كمتر مورد استفاده بود و سپاهيان در اين سرزمين هرگز عمامه را نپذيرفتند. اما در ديگر بلاد اسلامي بحدي اهميت پيدا كرد كه به عنوان ميزان شخصيت و فضل افراد به شمار مي رفت.
در دوره خلفا، سپاهيان عمامه سياه بر سر مي گذاشتند و بعضي از بزرگ زادگان عمامه زرد. عمامه سبز، كه نشان سادات و علويان شده است از قرن هشتم هجري قمري بيشتر رشد كرده است و در ايران تا همين امروز عمامه سياه و سبز مخصوص سادات است و عمامه سفيد و يا رنگهاي زرد كمرنگ (شير شكري) از آن ديگر مردم.
عمامه‌اي كه حضرت رسول بر سر ميگذاشت، سحاب (ابر) نام داشت و آن را بر طبق بعضي روايات به حضرت علي (ع) بخشيد و درباره شكل و رنگ آن اختلاف وجود دارد.
همچنين براي مسلماناني كه در طبقات مختلف اجتماعي و مشاغل گوناگون بودند، ‌به تدريج نوع و رنگ و شكل عمامه‌ها ظابطه‌اي خاص پيدا كرد. در دوره خلفا، ‌هنگاميكه كسي به وزارت ميرسيد، ‌با تشريفات خاصي عمامه بر سر او مي نهادند و عمامه يكي از هدايا و خلعتهاي مهمي بود كه از طرف خليفه به افراد داده ميشد.
با تحولاتي كه در وضع اجتماعي و نوع جامه‌هاي ملل اسلامي در قرون اخير روي داد،‌ عمامه اهميت و عموميت خود را از دست داد و به تدريج از ميزان استفاده از آن كاسته شد. در تركيه، سنت عمامه گذاري كه در دوره سلاطين عثماني با دقت تمام رعايت مي شد در اواسط قرن نوزدهم از ميان رفت و طربوش جاي آنرا گرفت. همچنين در ايران كلاه با شكلهاي مختلف بجاي عمامه مورد استفاده قرار گرفت و بر سر تعويض عمامه و كلاه نزاعها ميان طرفداران و مخالفان عمامه و كلاه روي داد.
امروزه عمامه در دايره‌ي محدودي مورد استفاده قرار مي گيرد كه مخصوص محصلين علوم ديني است و عنوان ارباب عمائم بر علماي دين اطلاق ميشود. اما هنوز بعضي از روستائيان ايراني نوعي عمامه بر سر مي نهند كه در خراسان آن را شال مي خوانند. (دائره المعارف اسلامي، غلامحسين مصاحب؛ اطلاعات عمومي گنجينه، فريدون سنجري، انتشارات گنجينه، ۱۳۷۰،‌صفحه ۱۱۲۳)
اما در مورد اينكه چرا عمامه سادات سياه است و عمامه عوام سفيد است با توجه به مطالبي كه عرض شد و رواياتي كه در ذيل نقل مي شود به اين نتيجه مي رسيم كه اين رسم از زمان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام به جاي مانده است، بعضي از روايات اينچنين است:
امام صادق عليه السلام فرمود :آن روز كه پيامبر مكه را فتح كرد و به مسجد الحرام داخل شد عمامه سياه بر سر داشت . (وسائل الشيعه ج 3 ص 379 ح 10 باب 30(
عبد الله بن سليمان از پدرش نقل مي كند : امام زين العابدين عليه السلام در حاليكه عمامه سياه بر سر داشت وارد مسجد شد . (همان ص 378 ح 9)
بر اساس اينگونه روايات سادات عمامه سياه بر سر مي گذارند و اين سنت رسول خدا و امامان است .

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد
برچسب ها: رنگ عمامه    عمامه سياه    عمامه سفيد