بسمه تعالي

عزت نفس و صبر شما چقدره؟ (تست روان‌شناسي)

ايميل: اختياري

مشخصات جمعيت شناختي

جنسيت : مذكر   مؤنث وضعيت تأهل: مجرد  متأهل سن: سال
تحصيلات كلاسيك :
پايين‌تر از ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكتري
رشته تحصيلي:
علوم پايه
علوم انساني
فني-مهندسي
پزشكي‌و‌بهداشت
هنر
وضعيت اقتصادي:
(شغل و درآمد خود يا خانواده)

پايين
متوسط
خوب

سوالات بله/خير

1 معمولا تشویش ندارم. بله خير
2 برایم بسیار مشکل است در کلاس حرف بزنم. بله خير
3 اگر می توانستم خیلی چیزها را در خودم تغییر می‌دادم. بله خير
4 می توانم بدون مشکل زیاد تصمیم بگیرم. بله خير
5 دیگران از مصاحبت با من بسیار لذت می برند. بله خير
6 در منزل به آسانی رنجیده خاطر می شوم. بله خير
7 مدت ها طول می کشد تا به چیزی تازه عادت کنم. بله خير
8 افراد همسن من، برایم ارزش زیادی قائلند. بله خير
9 معمولا پدر و مادرم/همسرم به احساساتم توجه می کنند. بله خير
10 به آسانی تسلیم دیگران می شوم. بله خير
11 پدر و مادرم/همسرم بیش از حد از من انتظار دارند. بله خير
12 برایم خیلی مشکل است خودم را آن طور که هستم نشان دهم. بله خير
13 در زندگیم همه چیز درهم و شلوغ است. بله خير
14 معمولا دیگران را تحت تاثیر قرار می دهم. بله خير
15 درباره خودم نظر بدی دارم. بله خير
16 غالبا دلم می خواهد خانه را ترک کنم. بله خير
17 غالبا در کلاس احساس ناراحتی می کنم. بله خير
18 فکر می کنم از لحاظ جسمانی ناخوشایند تر از اغلب افراد هستم. بله خير
19 وقتی چیزی برای گفتن دارم آن را می گویم. بله خير
20 پدر و مادرم/همسرم مرا درک می کنند. بله خير
21 دیگران اکثرا بیشتر از من، مورد علاقه هستند. بله خير
22 غالبا احساس می کنم که پدر و مادرم/همسرم مرا به ستوه می آورند. بله خير
23 در کلاس غالبا مایوس می شوم. بله خير
24 غالبا فکر می کنم که دلم می خواهد فرد دیگری باشم. بله خير
25 دیگران غالبا به من اعتماد نمی کنند. بله خير
26 هرگز مضطرب نیستم. بله خير
27 به اندازه کافی به خودم اطمینان دارم. بله خير
28 دیگران به آسانی از من خوششان می آید. بله خير
29 من و والدینم/همسرم اوقات خوبی را باهم می گذرانیم. بله خير
30 وقت زیادی را به خیالبافی می گذرانم. بله خير
31 دلم می خواست کم سن تر بودم. بله خير
32 همیشه آنچه را باید انجام داد، انجام می دهم. بله خير
33 از نتایج تحصیلی ام احساس غرور می کنم. بله خير
34 همیشه منتظر می شوم تا کسی به من بگوید چه کار باید بکنم. بله خير
35 اغلب از آنچه می کنم متاسف می شوم. بله خير
36 هرگز احساس خوشبختی نکرده ام. بله خير
37 همیشه کارم را به بهترین وجهی که می توانم انجام می دهم. بله خير
38 معمولا می توانم به تنهایی گلیمم را از آب بیرون بکشم. بله خير
39 از زندگیم تقریبا راضی هستم. بله خير
40 ترجیح می دهم دوستان کم سن تر از خودم داشته باشم بله خير
41 به همه کسانی که می شناسم علاقه مند هستم. بله خير
42 دوست دارم در کلاس از من بپرسند. بله خير
43 خودم را خوب درک می کنم. بله خير
44 در منزل هیچکس به من توجه زیادی نشان نمی دهد. بله خير
45 هرگز مورد سرزنش واقع نمی شوم. بله خير
46 در کلاس آن طور که دلم می خواهد موفق نمی شوم. بله خير
47 می توانم یک تصمیم بگیرم و در آن پا برجا بمانم. بله خير
48 واقعا دلم نمی خواهد یک پسر / دختر باشم. بله خير
49 در روابط با دیگران راحت نیستم. بله خير
50 هرگز مرعوب نمی شوم. بله خير
51 غالبا از خودم شرم دارم . بله خير
52 دیگران غالبا برایم دردسر درست می کنند. بله خير
53 همیشه حقیقت را می گویم. بله خير
54 معلمانم به من می فهمانند که نتایجم رضایت بخش نیست. بله خير
55 به آنچه می تواند برایم اتفاق بیفتد اصلا اهمیت نمی دهم. بله خير
56 در آنچه که به عهده می گیرم به ندرت موفق می شوم. بله خير
57 هنگامی که مورد سرزنش قرار می گیرم، دست و پایم را گم می کنم. بله خير
58 همیشه می دانم که به دیگران چه بگویم. بله خير

سوالات چهار گزينه‌اي

1 قبل از حرف زدن، کمي فکر مي‌کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
2 علاقه شديدي به خوردن انواع غذاها دارم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
3 ديگران مرا آدم ولخرجي مي‌دانند. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
4 گفتن سخناني چون عيبجويي، مسخره کردن، و. . . برايم عادت شده است. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
5 ديگران مرا به پر حرفي متهم مي‌کنند. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
6 به آساني عصباني مي‌شوم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
7 علاقه شديدي به خريد دارم حتي اگر غيرضروري باشد. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
8 نگاه کردن به صحنه هاي تحريک کننده برايم عادت شده است. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
9 در سخن گفتن عجله مي‌کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
10 گوش دادن به برخي امور (غيبت، مسخره و. . ) برايم عادت شده است. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
11 در هنگام خريد، کم خرج کردن برايم ناراحت کننده است. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
12 افکار ناپسند، ذهن مرا مشغول مي‌کنند. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
13 به خودم اجازه نمي‌دهم هر حرفي را گوش دهم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
14 گاهي از امکانات خودم، مست شادي شده ام. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
15 تمايلات جنسي گاهي مرا از حدود شرعي خارج کرده اند. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
16 وقتي به نعمت هاي خدادادي توجه دارم، کمتر دچار امور ناپسند مي‌شوم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
17 غالباً مراقبم که به هر چيزي نگاه نکنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
18 همين که از چيزي خوشم بيايد به هر قيمتي شده آن را تهيه مي‌کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
19 اگر حواسم به اين باشد که همه امور به دست خداست، مشکلات زندگي کمتر رنجم مي‌دهد. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
20 مقاومت در برابر تمايلات نامشروع جنسي برايم سخت است. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
21 خودم را به شنيدن امور مفيد وا مي‌دارم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
22 وقتي عصباني مي‌شوم دست به کارهايي مي‌زنم که بعداً پشيمان مي‌شوم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
23 اگر تمايل به خوردن چيزي پيدا کنم، حرام بودن آن، برايم مهم نيست. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
24 در تمرکز فکر مشکل دارم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
25 از خطاهاي گذشته‌ام درس مي‌گيرم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
26 هدف من در زندگي، رسيدن به رستگاري اخروي است، بنابراين خودم را به امور شايسته وا مي‌دارم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
27 محبت خداوند در وجودم موج مي‌زند و از اين رو خود را به انجام خواسته هاي او وا مي‌دارم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
28 کاش نگاه کردن آن گونه که در دين آمده ممنوع نبود. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
29 روزانه رفتارهايم را با معيارهايي که به آنها اعتقاد دارم مي‌سنجم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
30 نسبت به اعمال و رفتار گذشته‌ام بي تفاوتم و غالباً در پي اصلاح آنها برنمي آيم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
31 فکر عواقب کارهايم، باعث مي‌شود از انجام برخي از آنها اجتناب کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
32 تمايلاتي که مرا از خداوند دور مي‌کند، مورد پذيرش من نيست. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
33 وقتي در اماکن مقدسه يا مراسم مذهبي هستم از افکار ناخوشايندم خبري نيست. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
34 چون خدا را ناظر اعمالم مي‌دانم، خود را به انجام امور شايسته وا مي‌دارم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
35 معمولاً افکار ناخوشايند به سراغم نمي‌آيد. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
36 نسبت به اعمال و رفتارم نظارتي ندارم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
37 سختي ترك کردن کارهاي ناشايست را تحمل مي‌کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
38 آرامشم را حفظ مي‌کنم چون رويدادهاي تلخ زندگي، ناپايدارند. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
39 همين که افکار ناخوشايند به سراغم مي‌آيد، خدا را ياد مي‌کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
40 سعي مي‌کنم، خودم را به سختي کارهاي شايسته عادت دهم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
41 فکر مي‌کنم تمامي کارهاي من درست است، هرچند ديگران اين را نپذيرند. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
42 اين عشق و محبت به خداوند است که مرا از گناهان باز مي‌دارد. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
43 ياد نعمت هاي بهشتي باعث بازداري من از گناهان مي‌شود. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
44 معمولاًعصبانيتم را به خاطر خشنودي خدا کنترل مي‌کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
45 به نظرم فروتني در برابر ديگران فايده اي ندارد. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
46 ترس از آخرت باعث مي‌شود، خود را از وسوسه هاي نامشروع منع کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
47 موقع شادي ها، از خدا غافل نمي‌شوم چون آنها را موهبت الهي مي‌دانم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
48 وقتي به ارزش خودم توجه دارم، کمتر مرتکب امور ناشايست مي‌شوم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
49 چون خدا را ناظر اعمالم مي‌دانم، از انجام برخي کارها اجتناب مي‌کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
50 از تماشاي فيلم هاي عبرت آموز، درس مي‌گيرم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
51 علاقه به پيشوايان دين است که مرا از گناهان حفظ مي‌کند. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
52 اگر احساس کنم رفاه زندگي‌ام از طرف خداست، در شادي ها هم خودم را نمي‌بازم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
53 ترس از آخرت، باعث ترك گناهم نمي‌شود. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
54 از اشتباهات ديگران درس مي‌گيرم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
55 غالباً مراقب رفتار و گفتار خويشم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
56 در مصيبت هاي زندگي نمي‌توانم احساساتم را کنترل کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
57 لذت‌هاي آني را به خاطر رسيدن به مقامات معنوي، ترك مي‌کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
58 در روز قيامت به اعمال و رفتار ما دقيقاً رسيدگي مي‌شود و پاداش و کيفر آن مشخص مي‌گردد. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
59 وقتي احساس ارزشمندي مي‌کنم، گشاده رو مي‌شوم، و با ديگران با ملايمت صحبت مي‌کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
60 از اشتباهات گذشته ام، درس گرفته‌ام و آنها را تکرار نکرده‌ام. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
61 خودم را از ديگران برتر و بالاتر مي‌دانم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
62 با ياد کردن مرگ، شادي هايم را هدفمند مي‌کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
63 در هر تصميمي، ابتدا به عواقب آن فکر مي‌کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم
64 وقتي طبق دستورات الهي عمل مي‌کنم، احساس خشنودي مي‌کنم. كاملا موافقم موافقم مخالفم كاملا مخالفم


از دقت و وقتي که صرف نموديد، متشکريم